naar top
Menu
Logo Print

WKK al ruim tien jaar sterk in glastuinbouw

Nieuwe warmte-krachtcertificaten dankzij "Ingrijpende Wijziging"
magazine

Het voorbije decennium heeft WKK haar energie- en emissiebesparende troeven meermaals bewezen, niet het minst in de glastuinbouwsector. Door de toepassing van WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd.

Ook bij Dirk en Hilde Uytterhoeven, uitbaters van een glastuinbouwbedrijf van 3 ha, werd door ENERIA in 2008 een gasmotor van 2 MW geplaatst. Tien jaar later, eind 2018, werd de oude motor door een efficiëntere vervangen. Deze aanpassing brengt niet alleen een stijging van het elektrisch rendement met zich mee – van 42,1% naar 45,3% – maar brengt de installatie dankzij de zogenaamde “Ingrijpende Wijziging” ook opnieuw in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten voor een periode van 10 jaar.

De geproduceerde warmte van de WKK wordt dan weer teruggewonnen in 2 warmtenetten van de serre: het hoogtemperatuurwatercircuit (buffertank op 90°C) neemt de warmte van het motorblok en de uitlaatgassen op, terwijl het laagtemperatuurwatercircuit (groeinet) de warmte van de turbo cooler en de restwarmte uit de rookgassen opneemt.

Maar de voordelen van WKK’s in de tuinbouw beperken zich niet tot de opwekking van thermische en elektrische energie. De geproduceerde CO2 wordt verder ook ingezet voor zogeheten CO2-bemesting, waarbij de groei van planten door een hogere concentratie van CO2 gestimuleerd wordt.

Deze doorgedreven optimalisatie resulteerde in een totaalrendement van ruim 100 % en een relatieve CO2-besparing van meer dan 30%.

COGEN-VLAANDEREN

COGEN-VLAANDEREN

+3216585997
+3216621891