naar top
Menu
Logo Print

NAV tevreden met nieuwe wettelijke verzekeringsplicht

Belangrijke stap richting gelijkschakeling verzekeringsplicht voor alle bouwpartners
magazine

In de federale Kamer is een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat o.a. om landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren…. De nieuwe wet verplicht alle intellectuele beroepen in de bouwsector om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren wanneer zij aan de slag gaan in een bouw- of renovatieproject. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht.

Door de toenemende complexiteit van bouwprojecten en het breder wordend wetgevende kader, maakt het beroep en de rol van architect steeds meer deel uit van een multidisciplinaire aanpak. Hierdoor worden architecten vaker omringd worden door een groeiend aantal adviseurs, al of niet met een erkend statuut en wordt er vastgesteld dat sommige raadgevers verzekerd zijn, maar anderen niet. Om veel eigenaars te behoeden voor grote teleurstellingen was een verzekeringsplicht voor alle dienstverleners nodig. NAV is daarom tevreden met het goedgekeurde wetsvoorstel.

Voor NAV betekent deze wet een essentiële stap voorwaarts in het nemen van verantwoordelijkheid voor alle betrokken dienstverleners in de bouw en dus voor de bescherming van de consument. De nieuwe wet moet het complement vormen met de zogenaamde Wet Peeters, die de discriminatie die architecten ondergingen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid, gedeeltelijk heeft gecorrigeerd. Het is echter duidelijk dat er nog steeds een principiële discriminatie bestaat tussen de dienstverleners in de bouw (waaronder de architecten) en de aannemers die slechts gehouden zijn hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. NAV is van mening dat er bijkomende stappen nodig zijn om ook de aannemers een gelijke verzekeringsplicht op te leggen. NAV vindt het tevens jammer dat de Wet Peeters beperkt blijft tot de 10-jarige aansprakelijkheid en dan nog enkel in de woningbouw. Ook de controleplicht voor de architect ten aanzien van de aannemer blijft een pijnpunt.

NAV

NAV

+3222122699
+3224007172