naar top
Menu
Logo Print

80% kmo-werkgevers verwacht problemen bij aanwervingsplannen

Optimisme is groot, maar zorgt het voor druk op onze economie?
magazine

Het optimisme bij kmo's over hun toekomst blijft bijzonder groot. Dat blijkt uit de KMO-Barometer van Unizo voor het 2e kwartaal van dit jaar. Met een algemene score van 101,6 punten evenaart deze barometer de recordhoogte van het vorige kwartaal. De cijfers van de KMO-Barometer bevestigen andermaal de gunstige conjunctuur. Alleen het nijpende gebrek aan voldoende geschikt personeel voor de vele openstaande vacatures zou voor een rimpeling kunnen zorgen. 32% van de kmo's ziet het werkvolume het komende kwartaal toenemen, 30% verwacht een verhoogde rendabiliteit en 21% wil extra personeel aanwerven. Veel goed nieuws dus. Alleen vreest maar liefst 80% van de kmo's met aanwervingsplannen voor problemen bij het vinden van geschikte medewerkers. 57% daarvan bestempelt die problemen zelfs als zeer nijpend. “Het nijpend tekort aan geschikte medewerkers voor openstaande vacatures is intussen een gekend fenomeen dat zich al enige tijd manifesteert. Extra verontrustend daarbij is evenwel dat het probleem nog verder verergert en daarmee een groeiende hypotheek legt op onze economische ontwikkeling”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. In de KMO-Barometer voor het eerste kwartaal van dit jaar gaf 23% aan weinig of geen problemen te verwachten bij aanwervingen. Dat aandeel is in de afgelopen maanden echter gedaald naar slechts 20%. “4 op 5 werkgevers worden dus geremd in hun aanwervingen en we krijgen het probleem maar niet onder controle”, waarschuwt Van Assche. Hij herhaalt dan ook zijn pleidooi voor een beter toezicht op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van werklozen, voor een breder algemeen activeringsbeleid en voor meer steun aan kmo's die investeren in de re-integratie van langdurig zieken. Daarnaast kijkt Unizo volop uit naar de effectieve verdere uitrol van het nieuwe duaal leren.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354