naar top
Menu
Logo Print

SIEMENS BESCHERMT STUDENTEN TEGEN BRANDGEVAAR

NIEUWE BRANDDETECTIE IN HET CERIA

Het onderwijs, dat heel wat jongeren elke dag de weg naar het volwassen leven wijst, draagt een enorme verantwoordelijkheid. De veiligheid van die jongeren garanderen is dus voor elke school of universiteit een fundamentele vereiste. Het bedrijf Siemens zet zich hiervoor in. Het complete brandbeveiligingsaanbod van Siemens voldoet aan alle eisen, zowel voor kleuterscholen als voor grote universitaire campussen, ongeacht de grootte en de complexiteit ervan.

Siemens branddetectie

Siemens beheerst de complexiteit en boezemt vertrouwen in

Universiteiten en scholen zijn van nature heterogeen. Naast de verschillende leeftijden van de leerlingen/studenten zijn er ook veel verschillende leeromgevingen, van gewone leslokalen tot verschillende gebouwen of zelfs stadswijken. Onderwijsgebouwen herbergen meestal ook veel bijzonder waardevolle voorwerpen zoals onvervangbare documenten, een IT-infrastructuur en wetenschappelijke uitrustingen. In dergelijke omgevingen vormt een brand de grootste bedreiging. Gelukkig is het aantal doden en gewonden ten gevolge van brand in universiteiten en scholen volgens de officiële statistieken zeer laag.

Fulgence Ryezembere Siemens branddetectie
Fulgence Ryezembere

Een voorbeeld: het CERIA in Brussel

In dat kader heeft het bedrijf Siemens onlangs een grote branddetectie afgewerkt in acht gebouwen van de campus CERIA in Anderlecht. Het Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et chimiques is een van de grootste campussen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze campus, waar dag en nacht activiteiten plaatsvinden (dag- en avondlessen), strekt zich uit over 20 ha en omvat een tiental gebouwen uit de jaren zestig. Er lopen maar liefst 6.000 studenten op de terreinen rond. We ontmoeten Fulgence Ryezembere, industrieel ingenieur en preventieadviseur, en Filip Bourgeois, commercieel verantwoordelijke bij Siemens.

Hoe was de situatie?

Fulgence Ryezembere: “Vóór de start van de opfrissings-, branddetectie- en brandbeveiligingswerkzaamheden in 2016 waren de gebouwen van de campus CERIA uitgerust met installaties waarvan de technologie in de jaren tachtig ontwikkeld was. Hoewel de installaties werden onderhouden en er regelmatig uitbreidingen en herstellingen gebeurden, konden bepaalde onderdelen door de stopzetting van de productie ervan niet meer worden vervangen voor eventuele onderhoudsinterventies voor preventie of herstel. De modernisering van het materiaal werd dus noodzakelijk om de continuïteit van de brandveiligheid van de gebouwen te garanderen.”

Wat moest er verbeterd worden?

Filip Bourgeois Siemens branddetectie
Filip Bourgeois

Filip Bourgeois: “De branddetectieoplossingen van vandaag zijn technisch gezien sterk geëvolueerd ten opzichte van wat er vroeger bestond. De nieuwe branddetectie-installatie moest niet alleen zorgen voor een snellere detectie, maar ook voor een betere betrouwbaarheid. Het systeem moest echter compatibel zijn met het alarmbeheersysteem MM8000 dat er al was. Het systeem moest ook flexibel zijn, rekening houdend met het feit dat de gebouwen voortdurend vernieuwd worden. Het moest dus gedimensioneerd zijn om te allen tijde uitbreidingen mogelijk te maken.”

Wat waren de specifieke behoeften?

F. R.: “We hadden een centrale nodig die uitgerust was met de laatste (recentste en modernste) technologie die onze installaties in staat zou stellen om voor alle gebouwen van de campus een beveiliging van een hoog niveau te garanderen. Die centrale moest ook uitbreidingen en de aansluiting van de voorzieningen afgestemd op de verschillende soorten brandrisico’s mogelijk maken en tegelijk de compatibiliteit van de oude en nieuwe technologieën garanderen om de continuïteit van de veiligheid en de brandbeveiliging van de gebouwen te garanderen. Aangezien het om een scholencampus gaat, moest het werk idealiter buiten de werkingsuren van de verschillende lokalen (werkplaatslokalen, keukenlabo’s en kantoren) plaatsvinden.

Hoe zat het met de planning?

F. P.: “Het grootste deel van het project moest tijdens de schoolvakanties plaatsvinden. Er was dus een aanzienlijke druk wat de planning betreft. Aangezien het een koksschool is, moest de branddetectie bovendien in verschillende omgevingen goede prestaties leveren: leslokalen, werkplaatsen, zolders, kelders, het zwembad, labo’s, keukens ... Het was ook de bedoeling om zo veel mogelijk bestaande kabels te hergebruiken en het systeem moest elke avond werken, zelfs tijdens de werkzaamheden.”

Siemens branddetectie
Siemens biedt altijd aangepaste oplossingen aan in functie van de verschillende parameters van het terrein

Welke wettelijke voorschriften zijn er voor dat type gebouwen?

F. R.: “De aanneming moet conform het bijzonder bestek zijn en de volgende zaken naleven: 
• De aanbevelingen van de gewestelijke brandweerdienst;
• Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
• Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
• De normen van het Belgisch Instituut voor de Normalisatie (NBN S21-100 en de bijbehorende addenda).

De installatie van het branddetectiesysteem, met name de meldcentrales en de automatische brandmelders, moet over de CE-conformiteitsverklaring beschikken en BOSEC-gecertificeerd zijn. Het systeem van de installatie moet perfect compatibel zijn met de reeds geïnstalleerde MM8000 in het kantoor van de beveiligingsdienst en de centrales moeten in twee richtingen met het gevarenmanagementstation MM8000 kunnen communiceren. Die communicatie moet gebeuren door het gebruik van een OPC- of BACNET-protocol. Merk ook op dat de werkzaamheden gekeurd zijn door een geaccrediteerd en onafhankelijk organisme.”

Waarom viel de keuze op Siemens?

F. R.: “Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven en Siemens heeft die gewonnen. Die overheidsopdracht omvatte drie gunningscriteria: de prijs (50 punten), de technische waarde (40 punten) en de uitvoeringstermijn (10 punten). Dat kwam goed uit, want de meeste van onze gebouwen waren met een systeem van Siemens uitgerust. Het was een onmiskenbaar voordeel, aangezien de compatibiliteit met de bestaande installaties zorgde voor een betere brandbeveiligingsgarantie tijdens de werkzaamheden. De investering voor deze werkzaamheden bedroeg zo’n 700.000 euro.”

Siemens branddetectiesiemens branddetectieBeschrijving van het Siemens systeem

F. R.: Het geïnstalleerde branddetectie-installatiesysteem garandeert:
• Twee redundante alarmbeheersystemen, meer dan een tiental brandmeldcentrales;
• 12 brandmeldcentrales met in totaal ongeveer 2.500 melders/drukknoppen ...;
• Het gevarenmanagementstation MM8000;
• De uitschakeling van verkeerde informatie;
• De betrouwbaarheid in de tijd om een brand te detecteren.

Detectielussen: alle elementen op het branddetectienet zijn van het via software adresseerbare type en moeten op de lokale brandmeldcentrale kunnen worden aangesloten via een verbinding in een gesloten circuit. De melders zijn onderling verwisselbaar op dezelfde sokkel.
Elke brandmelder beslist autonoom en beschikt over een individueel geprogrammeerde ingebouwde microprocessor opdat de reactiekarakteristiek ervan kan worden aangepast aan de omgeving waarin hij wordt geïnstalleerd.
Elke autonome brandmeldcentrale beschikt over een interface voor een tweerichtingsverbinding met het veiligheidsbeheersysteem MM8000 via ethernet en gebruikt het standaardcommunicatieprotocol voor gebouwautomatisering en besturingsnetwerken.”

Beschrijving van het controle- en toezichtsysteem

F. R.: “Elke brandmelder beslist autonoom en beschikt over een individueel geprogrammeerde ingebouwde microprocessor opdat de reactiekarakteristiek ervan kan worden aangepast aan de omgeving waarin hij wordt geïnstalleerd. Elke autonome brandmeldcentrale beschikt over een interface voor een tweerichtingsverbinding met het veiligheidsbeheersysteem MM8000 via ethernet en gebruikt het standaardcommunicatieprotocol voor gebouwautomatisering en besturingsnetwerken.”

Siemens branddetectie onderwijsHoe vermijd je een vals alarm?

F. R.: “De brandmelder analyseert onafgebroken in zijn ingebouwde microprocessor niet enkel de amplitude, maar ook de gradiënt en de ruis van de signalen afkomstig van zijn sensoren, om brand- en valse alarmen van elkaar te kunnen onderscheiden. De brandmelder moet verschillende gevaren- en storingsniveaus softwarematig kunnen doormelden aan de brandmeldcentrale, die ze evalueert volgens de gebouwspecifieke programmering met multicriteriamelders.”

Siemens biedt optimale oplossingen aan

Zoals we in dit voorbeeld zien, biedt Siemens altijd aangepaste oplossingen aan in functie van de verschillende parameters van het terrein. Gezien de grootte en de complexiteit van de verschillende onderwijsgebouwen en de variatie van de aangeboden lessen, is er geen unieke oplossing mogelijk die voor alle gevallen geschikt is. Een breed gamma van brandbeveiligingsproducten is een essentiële voorwaarde om optimale oplossingen voor alle toepassingen te bedenken. Dat is precies wat Siemens aanbiedt. De netwerkstructuren van Siemens bieden ideale oplossingen in alle domeinen aan dankzij EN 54-gehomologeerde systemen van optische vezels en clusternetwerken met hoge prestaties.

Te raadplegen!

www.siemens.be/buildingtechnologies

https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/markets/educational-facilities.html