naar top
Menu
Logo Print

Geen nieuwe energievereisten zonder impactstudie

Nieuwbouw vandaag al cruciaal voor hernieuwbare energie in Vlaanderen
magazine

De Europese Commissie en het Europese Parlement gaan de doelstellingen voor hernieuwbare energie verder aanscherpen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois uitte zich als ‘ecorealist’ en dringt aan op een impactstudie vooraleer de regering engagementen aangaat. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft die benadering om beleidsopties enkel aan te gaan na grondige analyse en simulatie. In de bouw nemen de investeringen in hernieuwbare energietechnieken bovendien al jarenlang toe. Zo is in tien jaar tijd de installatie van PV-panelen bij nieuwbouwwoningen exponentieel toegenomen. Bij renovaties lijkt er evenwel nog heel wat onbenut potentieel te zijn. Breukmoment voor de opgang van hernieuwbare energietechnieken was het jaar 2014. Terwijl in 2006 slechts 2% van de nieuwbouwwoningen beschikte over PV-panelen, is dit tien jaar later opgelopen tot bijna 90%. Ook de installatie van zonneboilers en warmtepompen blijken steeds meer ingeburgerd. De voornaamste energiewinst is uit het bestaande woningenbestand te halen. De overheid richt daarom haar pijlen op de 2,65 miljoen woningen die te renoveren of te vervangen zijn in Vlaanderen. Haalbaarheidssimulaties en impactstudies zijn niet alleen essentieel op het vlak van energiebeleid. Ook andere beleidsdomeinen zoals de ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering worden het best omgezet in concrete beleidsacties na gedegen voorbereiding op basis van wetenschappelijk onderbouwde impactstudies. Het gaat immers om het wonen, werken en leven in Vlaanderen richting 2050. De Vlaamse Confederatie Bouw dringt al langer aan op een gedegen aanpak waarbij onder meer in kaart wordt gebracht hoe groot de inspanning dient te zijn van de ‘goedgelegen’ steden en gemeenten die de noodzakelijke verdichtingsgolf in hun kernen in goede banen doen leiden.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907