naar top
Menu
Logo Print

Woningbouw is belangrijke driver voor meer hernieuwbare energie in Vlaanderen

Hoog tijd om in te zetten op nieuwbouw en renovatie
magazine

2050 telt een resem aan doelstellingen. Vlaanderen zal zich namelijk engageren om zijn compleet woningenpark energiezuinig te maken, alsook de klimaatdoelstellingen te halen opgesteld door de Europese Commissie. De gemene deler van beide objectieven is minder energieverbruik in gebouwen en een aanzienlijke stijging van de productie in hernieuwbare energie. Het aandeel van hernieuwbare energie lijkt te moeten stijgen van ongeveer 6% naar 19%. Vandaag is nieuwbouw de belangrijke trekker op weg naar een Vlaanderen met een kleinere voetafdruk. Uit de laatste gegevens van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat bijna 90% van de nieuwe woningen uit 2016 uitgerust is met PV-panelen, 12,5% beschikt over een zonneboiler en 22% heeft een warmtepomp. Zonder zulke technieken kunnen bouwers immers het vereiste E-peil niet behalen. Indien jaarlijks 100.000 woningen groene stroom kunnen produceren, dan stijgt het aandeel hernieuwbare energie van 6 naar 12%. Tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen energiezuinig zijn. Om dat te halen moet nu het aantal vergunde renovaties worden opgetrokken naar 70.000 per jaar, in tegenstelling tot het huidige aantal van om en bij de 16.000. In totaal gaat het om 2,65 miljoen woningen die energetisch moeten worden gerenoveerd of vervangen moeten worden. Die laatste optie nemen eigenaars best in overweging indien de nodige energetische ingrepen technisch niet haalbaar lijken of de renovatiekosten die van een vervangnieuwbouw overstijgt. Er komt namelijk een verlaagd btw-tarief op alle vervangende nieuwbouwwoningen. Een goed uitgeruste woning betekent minder energieverbruik en bijgevolg minder kosten. Voor Vlaanderen lijkt het trage renovatieritme momenteel het knelpunt om zowel de energie- als klimaatdoelstellingen te behalen. Daarop inzetten met ingrijpende maatregelen zal een aanzienlijke bijdrage leveren tot beide objectieven.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907