naar top
Menu
Logo Print

Galilée-gebouw wordt aangepast aan Het Nieuwe Werken

Crépain Binst Architecture staat in voor herinrichting
magazine

Crépain Binst Architecture won recent de wedstrijd uitgeschreven door Belfius Insurance voor de herinrichting van het Galilée-gebouw, vlakbij de Kruidtuin in het centrum van Brussel. De opgave omvat het renoveren van 10 kantoorniveaus en een sokkel met congresfaciliteiten, met een bovengrondse totaaloppervlakte van meer dan 37.000 m². De kantoorzones dienen op dynamische wijze optimaal omgevormd te worden volgens de principes van Het Nieuwe Werken, waarbij gezond en duurzaam samenwerken centraal staan.

Het gebouw zal na voltooiing plaats bieden aan de medewerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Voor hen betekent het nieuwe gebouw weldra meer zichtbaarheid naar de burger toe, een werkomgeving gericht op samenwerking, extra comfort en een gepaste hedendaagse en frisse architecturale vertaling voor hun activiteiten.