naar top
Menu
Logo Print

Derde editie be.exemplary

Het Brussels Gewest doet bij het grote publiek een projectoproep voor derde editie van be.exemplary
magazine

De Brusselse regering lanceert de derde editie van be.exemplary, de projectoproep voor voorbeeldige Brusselse bouw- en renovatieprojecten op het vlak van duurzame ontwikkeling. Ze zet haar ambitie voort om voorbeeldige projecten te belonen. be.exemplary wil alle publieke en private actoren aansporen om bij te dragen aan de ambities van het gewest:
• hoogwaardige architectuur en stedenbouw bevorderen;
• maatschappelijk relevante projecten aanmoedigen;
• uitdagingen op milieuvlak aangaan;
• project kaderen in de kringloopeconomie.
Elk architectuurproject, nieuwbouw of renovatie, ongeacht de grootte of functie kan bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. “Gebouwen zijn in Brussel verantwoordelijk voor 62% van de broeikasgasuitstoot. We moeten projecten aanmoedigen die kaderen binnen de kringloopeconomie, gebruikmaken van duurzame materialen en op energievlak zeer goed presteren. Op die manier kunnen we de klimaatuitdagingen aangaan en bieden we een echte innovatiedriver in de omschakeling naar duurzaam bouwen”, stelt minister van Huisvesting Céline Fremault.
De subsidies zijn dit jaar verhoogd naar € 125/m² of € 200/m² afhankelijk van het soort project en de omvang. Er is een specifieke focus op kleinschalige projecten door particulieren.
De jury bestaat uit de Brusselse bouwmeester, een vertegenwoordiger van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel en vier externe experts. De winnende projecten komen in de schijnwerpers te staan.
Meer info: www.beexemplary.brussels