naar top
Menu
Logo Print

Haalbaarheidsstudie Beursschouwburg Brussel

Oproep aan geïnteresseerden: indienen ten laatste op 22 mei 2018, vóór 11u00
magazine

De Beursschouwburg in Brussel wilt zijn creatieve en multiculturele karakter zichtbaar maken voor de buitenwereld en zich openstellen voor zijn voortdurend veranderende omgeving. Daarnaast zijn samen met de programmatie en het gebruik, de noden in de loop van de tijd geëvolueerd. Dankzij de aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de Beurs is er een momentum ontstaan waar de Beursschouwburg gebruik van wilt maken om na te denken over een transformatie en het creëren van een nieuw gezicht. Het gelijkvloers en de daaraan verbonden ruimtes moeten verbouwd worden. Volgens Beursschouwburg kan zo een ingreep kansen creëren voor artiesten, publiek en interne werking.
Opdracht
Een haalbaarheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de Beursschouwburg moet uitgevoerd worden. Er moet nagedacht worden over ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen, de interactie met de buurt en de stad en hoe de Beursschouwburg voet aan de grond kan krijgen in de voetgangerszone en omgekeerd.
Het Team Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Team Vlaams Bouwmeester begeleiden dit project. Beide maken deel uit van het adviescomité voor de gunning.
Stuur bij interesse ten laatste op 22 mei, vóór 11u00, een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte (BMA) via appel-oproep@perspective.brussels, waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het team vermeldt (max. 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).Meer info vindt u hier.