naar top
Menu
Logo Print

Plaatsingsstop stookolieketels in volgende regeerperiode?

Unieke coalitie wil glashelder signaal en voordeliger groen verwarmen
magazine

Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties, ... bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden.

Vandaag verwarmt 90% van de huishoudens met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa. Pijnpunt: de lasten op de duurzaamste vormen van verwarming zijn momenteel het hoogst.

Onder meer daarom lanceert de coalitie een pleidooi voor 100% residentiële groene warmte, met drie speerpunten voor de volgende regeringen: een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie, een plaatsingsstop voor nieuwe stookolieketels tegen 2021 en tegen 2030 uitsluitend verkoop en plaatsing van duurzame alternatieven, en de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025. “Met deze sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag naar duurzame warmte op gang trekken”, aldus Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu.

Bram Claeys, directeur van ODE, wijst dan weer op de brede steun voor het initiatief: “Deze ondernemingen investeren in nieuwe technieken, opleidingen en communicatie, maar vragen vooral ook dat de overheid sneller schakelt.” Het volledige pleidooi en een lijst van de ondertekenende partijen vindt u hier.