naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe voorzitter voor de Europese Unie van projectontwikkelaars (UEPC)

Wie is Marc Pigeon en wat is de focus van UEPC?
magazine

Marc Pigeon, directeur van ROXIM en voormalig voorzitter van de Federatie van vastgoedontwikkelaars (FPI), werd verkozen tot voorzitter van de Europese Unie van projectontwikkelaars (UEPC). “De wereld is voortdurend in beweging, het is dus noodzakelijk om onze beroepen voor te bereiden op de toekomst”, gaat hij van start. “We nemen niet enkel meer een louter economische rol aan, maar moeten bovenal ook beantwoorden aan de sociale en ecologische verwachtingen van de maatschappij.” Volgens hem is de grootste uitdaging die zich de komende jaren zal manifesteren de samenwerking met de partners, waaronder stedenbouwkundigen, architecten, technici en bedrijven. Om alles in goede banen te leiden moet er dus goed gepland worden en moeten er thema’s in beschouwing genomen worden zoals werkgelegenheid, digitalisering, mobiliteit, energie en de verbetering van de levenskwaliteit. Aftredend voorzitter van UEPC, Terry Roydon, is vol lof over Pigeon: “Er bestaat geen betere opvolger dan Marc Pigeon. We hebben de voorbije drie jaar veel bereikt voor onze leden en ik wist dat Marc die prestaties enkel maar verder zal doen evolueren. Ik wens hem veel succes." Huisvesting is een centraal punt in het stedelijke beleid en ondanks de uiteenlopende situaties hebben de Europese landen een aantal kwesties gemeen, zoals de bevolkingsdeconcentratie in stedelijke gebieden, de demografische groei, de vergrijzing van de bevolking en de opvang van vluchtelingen. Marc Pigeon zal tijdens zijn mandaat op Europees niveau al zijn energie wijden aan het overtuigen en voorbereiden van de voorwaarden die de verschillende landen en metropolen in staat zullen stellen om aan de verwachtingen van de Europese burgers te voldoen.