naar top
Menu
Logo Print
27/11/2018 - EMMELINE GYSELINCK

20 ONTWERPTEAMS IN DE RUNNING VOOR VIER GROTE ARCHITECTUUROPDRACHTEN IN GENT

Uit in totaal 218 inzendingen heeft de Gentse Stadsbouwmeester 20 ontwerpteams geselecteerd die in de running zijn om vier grote architectuuropdrachten in Gent te mogen uitvoeren. Per opdracht zullen vijf ontwerpteams het nu tegen elkaar opnemen met een uitgewerkt ontwerpvoorstel voor Gent ICC/Floraliënhal, Design Museum Gent, het Gravensteen en Opera Gent. Met de bekendmaking van de geselecteerde bureaus toont het Gentse stadsbestuur duidelijk de ambitie om voluit in te zetten op architecturale kwaliteit. De Stadsbouwmeester Gent werkt bovendien aan een stedelijke aanstellingsleidraad voor ontwerpers van architectuuropdrachten in de stad. De stad heeft nood aan een helder, open en op kwaliteit gericht aanstellingsproces, conform de wet op overheidsopdrachten. 

'Vier Open Oproepprocedures van de Vlaams Bouwmeester, gelijktijdig in één stad, dat is ongezien, voor Gent én voor Vlaanderen.' 
- Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent

ICC/FLORALIËNHAL

icc

De indrukwekkende Floraliënhal in het Citadelpark moet het kloppende hart van een vernieuwd congrescentrum worden, maar ook van het park en de buurt. De historische ruimte wordt inzetbaar voor het Gent-ICC als ontmoetingscentrum, en zal ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers zoals het S.M.A.K. De architectuuropdracht omvat de opmaak van een masterplan, de renovatie van het congrescentrum, de toevoeging van multifunctionele zalen in de voormalige Casino-kop van de Floraliënhal, en een nieuwe toegang tot het ICC.

Mogelijk komt daar ook de renovatie van de historische hal zelf bij, evenals de aanleg van de zones voor leveringen en logistiek. Meer daglicht, binding met de erfgoedomgeving, verbeterd thermisch en akoestisch comfort en een duidelijker circulatie worden alvast een uitdaging voor de ontwerpteams.

De geselecteerde ontwerpteams:

 • 51N4E bvba, NU architectuuratelier
 • CRIT architecten, Lacaton & Vassal Architectes 
 • architecten de vylder vinck taillieu, Henk Pijpaert Engineering bvba, Studieburo 
 • Mouton bvba, Studio Roma, VOGT Landscape Limited  
 • l'AUC, MOS Architects PLLC  
 • AgwA, BRUTHER ARCHITECTES
designmuseum

DESIGN MUSEUM GENT 

Design Museum Gent wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel op het terrein van de ‘wc-rol’ aan de Drabstraat onder de naam DING! (Design in Gent). Het nieuwe gebouw moet de reeds bestaande gebouwen van het museum aan elkaar linken, bijkomende ruimte bieden en een aantal knelpunten zoals toegankelijkheid oplossen. Er zal plaats zijn voor multifunctionele (tentoonstellings)ruimtes, ruimte voor publiekswerkingsactiviteiten, lezing en debat, horeca en shop.

 

 De geselecteerde ontwerpteams:

 • Alan Baxter Ltd, Assemble Studio, Czvek Rigby
 • aNNo architecten, FELT architectuur & design, MONADNOC 
 • BEL Architecten bvba 
 • Carmody Groarke, RE‐ST, Trans architectuur I stedenbouw 
 • Office Kersten Geers David Van Severen

OPERA GENT

opera

Met de Open Oproep voor Opera Gent zijn het Gentse stadsbestuur, Opera Ballet Vlaanderen en de Vlaamse overheid op zoek naar een ontwerpteam voor een masterplan en ontwerp voor een nieuw Muziek- en podiumkunstencentrum in het hart van Gent. Het masterplan moet een visie ontwikkelen voor de operasite en het voormalige bijgebouw van Justitie aan het Koophandelsplein - de kant van Café Theatre. Het programma is ambitieus: de infrastructuur moet een goed uitgeruste presentatieplaats voor meerdere culturele partners worden.

De uitdaging in dit project zit onder meer in de functiewijziging van de site, in het samengaan van hedendaagse duurzaamheidsvereisten en reversibele modulaire ingrepen met waardevol erfgoed

De geselecteerde ontwerpteams:

 • Atelier Kempe Thill architects and planners, Origin Architecture & Engineering
 • BAS / Dirk Jaspaert, DRDH Architects Ltd  
 • Bennetts Associates 
 • Happel Cornelisse Verhoeven, Julian Harrap Architects LLP
 • Office for Metropolitan Architecture OMA

gravensteen

GRAVENSTEEN

De Stad Gent wil met een architectuuropdracht inzetten op een betekenisvol en kwalitatief parcours en verhalen op maat van de bezoekersgroepen, waarbij het Gravensteen niet enkel fungeert als een feitelijke, historische of authentieke plek, maar ook als een mythische en imaginaire plek. De Open Oproep omvat een studieopdracht voor een nieuwe bezoekersinfrastructuur en voor de opwaardering van verschillende plekken binnen het Gravensteen, als deel van het belevingsparcours. De dialoog tussen oud en nieuw wordt een cruciale uitdaging voor het ontwerpteam.

 De geselecteerde ontwerpteams:

 • 019, Architectenbureau Sabine Okkerse bvba, Dhooge & Meganck ‐ Ingenieur  Architecten, murmuur  architecten , Seghers Landschapsarchitecten
 • 88888, aNNo architecten, architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche,  Atelier Arne Deruyter (DALTA bvba), Exponanza
 • Baukuh, RE‐ST
 • ONO architectuur
 • Schenk Hattori AA, Wim Goes Architectuur BVBA

OPEN OPROEP: 218 KANDIDATEN VOOR VIER OPDRACHTEN

Via de procedure Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werkte een publieke bouwheer samen met het Team Vlaams Bouwmeester aan een vakkundige projectomschrijving voor een architectuuropdracht, waarna architecten en ontwerpers werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Voor de vier Gentse Oproepen dienden in totaal 218 ontwerpteams een kandidatuur in. Uitschieter was het project voor het Design Museum Gent met 96 kandidaturen.

De uiteindelijke keuze voor een ontwerp maakt de opdrachtgever in samenspraak met de Vlaams Bouwmeester. De ontwerpvoorstellen van de verschillende ontwerpteams zullen met elkaar worden vergeleken tijdens een selectieprocedure, waardoor diverse stakeholders in een jury zo tot een weloverwogen keuze kunnen komen. De timing van de verdere selectieprocedure is vervolgens afhankelijk van de timing van de verschillende opdrachtgevers, de stand van zaken van het projectdossier en de projectdefinitie.