naar top
Menu
Logo Print
15/04/2019 - MELISSA HIMPE

VBA STELT NIEUWE STANDAARD TAKENLIJST VOOR

DE TAKENLIJST MOET DE SAMENWERKING VAN BOUWTEAMS VLOTTER LATEN VERLOPEN

De Vereniging der Belgische Aannemers (ADEB VBA) heeft een Standaard Takenlijst ontwikkeld in samenwerking met de partners G30, ORI en BVS. Op de lijst kan vanaf nu beroep gedaan worden door alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject, wat hen moet helpen met het ontwerp, de vergunning en de realisatie van gebouwen. VBA heeft de Standaard Takenlijst officieel voorgesteld tijdens het seminarie ‘Collaborate to Succeed’, georganiseerd voor en samen met de vertegenwoordigers van studiebureaus, architectenkantoren en bouwpromotoren. Het is sindsdien vrij te downloaden via de site van ADEB VBA.

Faalkost ligt nog te hoog

Wim Straetmans, Executive Director van Kairos en Director van BAM Belgium, stond mee aan de wieg van de Standaard Takenlijst. Hij is met een team vertrokken vanuit de ambitie om de bouwsector te verbeteren. Die heeft naar zijn gevoel niet altijd de beste reputatie. “Toen ik nog voorzitter was van Technical Port van VBA, hebben wij enkele jaren geleden ook een seminarie gehouden. Wij hebben toen gevraagd aan de zaal hoe hoog de faalkosten in de bouwsector volgens hen liggen. 52% dacht dat die hoger ligt dan 5%. Dat is veel, meer dan de helft heeft het gevoel dat wij geld verspillen in de bouwsector.
Belangrijker om weten is uiteraard de oorzaak dus ook daarnaar hebben we gevraagd. Wat bleek? 74% legt de oorzaak bij de bedrijfscultuur. Ons falen ligt aan de manier van werken binnen het bouwteam, het gebrek aan kennis en het gebrek aan een goeie organisatie zowel binnen het bouwbedrijf als op de werf. Vanuit die gebreken voelden we de nood aan een leidraad, een lijst waarin alle taken opgesomd staan een een uitvoerder aangeduid krijgen. Met de Standaard Takenlijst willen we dat bouwteams het beter doen.”

Wim Straetmans Kairos BAM ADEB VBA seminarie Standaard Takenlijst
Wim Straetmans stond mee aan de wieg van de Standaard Takenlijst

 

Luc Hellemans CEO BAM Standaard Takenlijst
Luc Hellemans, CEO van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en bouwheer van de Oosterweelverbinding

 Participatieproces

Dat de praktijk leert dat de slaagkansen van bouwprojecten nog steeds te laag liggen, bevestigt ook Luc Hellemans, CEO van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en bouwheer van de Oosterweelverbinding. “Uit research blijkt dat een derde van de grote bouwprojecten nooit gebouwd worden. Die verdwijnen gewoon in de kast, tussen het papier. Ik spreek uit ervaring, ik heb nog gewerkt aan projecten die in de jaren 60 begonnen zijn en nu weer opgestart worden. Nog een derde van de projecten wordt een financieel fiasco. Maar ook een menselijk fiasco, in de zin van burn-outs. Gelukkig is er een derde van alle projecten die wel succesvol afgewerkt worden. Maar wat is nu het recept voor een succesvol bouwproject? Het antwoord is simpel, samenwerken. In de praktijk lijkt het toch niet altijd zo simpel te zijn.”
Bij BAM zetten ze al sterk in op het participatieproces door alle partijen te betrekken bij het project. “Iedereen binnen het bouwteam moet zijn plaats en verantwoordelijkheid begrijpen, maar er moet ook een fair proces erkend worden. Iedereen moet gehoord worden. Om zo’n cultuur in te richten in ploegen van meer dan 150 man is uiteraard niet evident en we hebben nog een lange weg te gaan. Laat ons elkaar dus opzoeken en in dialoog gaan met respect voor elkanders case. Als we dat doen, dan worden de mogelijkheden eindeloos.”

Philippe Monserez AG Real Estate Standaard Takenlijst
Philippe Monserez, Chief Design en Build Officer
bij AG Real Estate

Bouw een community

“Ook bij AG Real Estate geloven we in intensieve samenwerking”, voegt Chief Design en Build Officer bij AG Real Estate Philippe Monserez toe. “We geloven in een proces dat we continu moeten verbeteren en dat begint altijd bij een duidelijke werkomschrijving. Heel wat rework en heel wat kosten kunnen we vermijden als iedereen binnen het bouwteam heel duidelijk afspreekt wat van wie verwacht wordt. Wij werken al met een admin die verantwoordelijk is voor de werkomschrijving van elke taak in volledige graad van detail. Maar dat alleen is niet voldoende, communiceer ook tijdens het bouwproces. En niet alleen intern, maar ook met de aannemers en de buurt. Blijf niet alleen on-desk, ga ook on-site en plan momenten in om de werf effectief te gaan bezoeken. En zoek naar een common goal, functioneer als een team waarin kennis gedeeld wordt, bouw een community op en doe dit met enthousiasme en overtuigingskracht. Alleen zo wordt samenwerking succesvol.”

Te grote fragmentatie

Alexander D’Hooghe, docent aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en intendant van de overkapping van de Antwerpse Ring, spreekt over de fragmentatie van de bouwsector wat volgens hem samenwerken zo moeilijk maakt. “We werken met heel veel verschillende partijen die binnen verschillende fases van een bouwproject aan het werk zijn. En elke partij of elke onderneming heeft als hoofddoel maximum profit, niet per se het realiseren van het project. Ook de klant is gefragmenteerd, een opdrachtgever kan uit heel veel afdelingen bestaan die onderling misschien ook niet communiceren en vaak zijn ze niet op de hoogte dat er nog heel wat sub-opdrachtgevers mee in het spel zitten. En ook de macht is gefragmenteerd tussen de uitvoerende, juridische, private en openbare takken waardoor niemand er nog iets door kan duwen. Wij trachten te defragmenteren door geïntegreerde projectdefinities af te leveren, compleet met speltheorie en risicomanagement en die te vertalen naar de taal van andere partijen. Want ook daar loopt het vaak fout in de communicatie, de expertentaal van de ecoloog is anders dan die van de architect of de burger. Communicatie is key, zorg dat je elkaar begrijpt. Daarnaast integreren we onze klant, smelten we de ontwerp- en bouwprocessen samen en verbeteren we onszelf elke dag.”

Alexander D'Hooghe docent MIT intendant overkapping Antwerpse Ring Standaard Takenlijst
Alexander D'Hooghe, docent aan het MIT en intendant van de overkapping van de Antwerpse Ring

 

Hoe werkt de Standaard Takenlijst?

ADEB VBA Standaard Takenlijst
Klik hier om naar de site van ADEB VBA te surfen en de Standaard Takenlijst te downloaden

De Standaard Takenlijst heeft een uitsluitend organisatorisch en operationeel karakter en is een hulpmiddel voor bouwteams om af te spreken wie welke taak op zich neemt en om na te gaan of alle opgesomde taken een uitvoerder hebben gekregen. Ook taken die niet vermeld staan in de lijst kunnen door opdrachtgevers makkelijk toegevoegd worden. Eens ingevuld kan de lijst makkelijk opgenomen worden als bijlage bij een overeenkomst met zowel private als openbare opdrachtgevers.
In de matrix zijn alle taken verticaal per rij terug te vinden en horizontaal per kolom de potentiële uitvoerder. Aan de hand van kruisjes kan aangeduid worden wie de bewuste taak zal uitvoeren. De invulling ervan moet gebeuren in samenspraak met de betrokken partijen voor het contract gesloten wordt. Ook moeten de opgesomde taken en de als uitvoerder aangeduide partij corresponderen met de overeenkomsten afgesloten tussen alle partijen en hun opdrachtgever.
De private sector staat al achter het gebruik van de Standaard Takenlijst. De VBA is nu ook bezig om de publieke opdrachtgever te overtuigen om maximaal in te zetten op het gebruik van de takenlijst.