naar top
Menu
Logo Print
04/12/2018 - PHILIP VIANE

CONDENSERENDE GASWANDKETELS BLIJVEN POPULAIR

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0162/A08/140825VAV0012.jpg
Vaak komt het niet voor, maar een combinatie van de warmtepompboiler
met de condenserende gaswandketel kan 

De populariteit van condenserende gaswandketels valt niet te betwijfelen. Er wordt echter meer en meer geopperd om ze te combineren met hernieuwbare energie. Een lagere factuur is daartoe de belangrijkste beweegreden, maar ook de wetgever duwt de klant in de ecologische richting. In de nieuwbouw wordt de condenserende gaswandketel het vaakst gezien met de zonneboiler. In renovatie is het vooral de warmtepompboiler die de plak zwaait. Maar een stelregel is er niet, dé geschikte combinatie verschilt van case tot case. 

CONDENSERENDE GASWANDKETEL

Vooral populair, en zeker in residentiële toepassingen, zijn de condenserende gaswandketels. Ze zijn goedkoper dan condenserende stookolieketels, zijn compact en eenvoudig te voorzien van brandstof via een aansluiting op het aardgasnet. Er is geen gasreservoir nodig. De condenserende gaswandketel voorziet zowel in sanitair warm water als in centrale verwarming.

Remeha Calenta AceRemeha Calenta Ace : de hypermoderne condensatieketel
Deze hypermoderne condensatieketel is uitgerust met een unieke automatische waterbijvulfunctie waardoor de druk in de verwarmingskring automatisch op peil wordt gehouden. Zowel voor de consument als voor de installateur is dit een hele verbetering. Vele consumenten nemen contact op met hun installateur met vragen rond een te lage druk van hun systeem. 

Meer info over de Calenta Ace vindt u hier.

IN COMBINATIE MET ... ZONNEBOILER

Een mogelijkheid is om de condenserende gaswandketel te combineren met een zonneboiler

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0162/A08/140822VAV0002.jpg

 

IN COMBINATIE MET ... ZONNEBOILER SANITAIR WARM WATER

Door toepassing van een zonneboiler kan er tot 60% op het energieverbruik voor warm water worden bespaard.

ZONNEBOILER ALS VERWARMINGSONDERSTEUNING

De zonnecollectoren leveren warmte voor de productie van sanitair warm water, maar kunnen evenzeer dienen ter ondersteuning van de centrale verwarming (in het bijzonder lagetemperatuurverwarming).

 

 

IN COMBINATIE MET ... WARMTEPOMPBOILER

De warmtepompboiler, die volledig binnenshuis en zo dicht mogelijk bij de tappunten (minder dan 7 meter), dient te worden geplaatst, wordt voornamelijk toegepast in renovatie, ter vervanging van een elektrische boiler.

WARMTEPOMPBOILER VOOR SANITAIR WARM WATER

Een warmtepompboiler is niets anders dan een boiler met een warmtepomp erop.

HOE HOU JE EEN GASKETEL IN TOPVORM?
Onderhoud is traditioneel een van de eerste zaken waarop bespaard wordt, en dat is bij verwarmingsketels niet anders. Zelden wordt meer gedaan dan het minimum wettelijk vereiste – en zelfs dat wordt vaak niet nageleefd. Nochtans kan een regelmatige onderhoudsbeurt tal van kosten in de toekomst voorkomen. Onver­wachte pannes, verlaagde rendementen en een verkorte levensduur kosten de klant per slot van rekening ook een aardige duit. Wil men een gasketel zo lang mogelijk in topconditie houden, dan is een jaarlijks onderhoud in feite geen overbodige luxe. Dit zijn daarbij de belangrijkste handelingen en aandachtspunten.

VAN ARM NAAR RIJK GAS
Reeds een halve eeuw kunnen we in België rekenen op aardgas uit Nederland. Ruim een derde van de gastoestellen is er vandaag op aangesloten. Maar die situatie loopt stilaan ten einde. In 2030 draaien onze noorderburen de gaskraan immers onherroepelijk dicht. Tegen dan moeten de pakweg 2,8 miljoen Belgische toestellen die op laagcalorisch gas aangesloten zijn, volledig overgeschakeld zijn op het hoogcalorische gas dat uit andere landen geïmporteerd wordt. Om die omschakeling in goede banen te leiden, dienen, naast de overheid en de net­beheerders, ook de installateurs hun verantwoordelijkheid op te nemen.