naar top
Menu
Logo Print
14/12/2018 - PHILIP VIANE

VERWARMEN MET STOOKOLIE 

Modelerende stookolieketel: een stand van zaken

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0172/A05/150921VAV0005.jpg
De brander in een modulerende ketel kan traploos zijn vermogen bijstellen en zo precies genoeg warmte leveren als nodig

Een cv-ketel die moduleert, presteert beter. Lange tijd was moduleren het alleenrecht van gasketels, en dat gaf gas een grote troef ten opzichte van stookolie. Geen wonder dus dat fabrikanten van stookolieketels alles uit de kast haalden om ook voor stookolieketels een brander te ontwikkelen die naargelang van de warmtebehoefte harder of zachter kan branden. Dat bleek echter niet zo simpel. Stookolieketels laten moduleren is, in tegenstelling tot bij gasketels, een complex gegeven. Vandaar dat de modulerende stookoliebrander zo lang op zich heeft laten wachten en dat de op de markt gelanceerde technieken zo verscheiden zijn.

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0172/A05/150921VAV0001.jpg
De modulerende olieverdampingsbrander met membraanpomp
file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0172/A05/150921VAV0007.jpg
De modulerende oliebrander met druktransmitter

 

 

 

WAT IS MODULEREN?

In het verleden waren alle stookolieketels van het aan-uitprin­cipe: de brander in de ketel draait op vol vermogen tot de gewenste temperatuur is bereikt en stopt daarna met branden. Later werd als alter­natief de twee­traps­brander geïntrodu­ceerd met een extra stap tussen de aan- en uitstand. Dat betekent in de praktijk dat de tweetrapsbrander niet altijd op vol vermogen hoeft te stoken, maar ook op een lagere stand (ca. 60% van het nominale vermogen) kan verwarmen (twee­trapsbranders zijn doorgaans slechts beschikbaar in grotere ver­mogens en bijgevolg niet in residentiële installaties toepasbaar). De modulerende brander gaat nu dus nog een stap verder, en kan traploos zijn vermogen bijstellen en zo precies genoeg warmte leveren als nodig is om het gebouw op temperatuur te houden

 

 

 

GAS VERSUS STOOKOLIE: WERKINGSPRINCIPE

In de brander van een gasketel vormt de vlam zich door de juiste verhouding zuurstof/gas te ont-steken. De zuurstof wordt via een aanzuigkanaal aangezogen door een ventilator.

De meest voor de hand liggende oplossing om de stookolieketel te doen moduleren, lijkt de motor wat trager te doen draaien (minder lucht en minder olie), maar in de praktijk resulteert dit niet in de juiste verhouding zuurstof/stookolie (de toevoer van de verbrandingslucht en het stookoliedebiet moeten individueel kunnen worden afgesteld) om tot een correcte verbranding te komen.

 

 

VERSCHILLENDE TECHNIEKEN

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0172/A05/150921VAV0003.jpg
De modulerende oliebrander met druktransmitter

De fabrikanten die een modulerende brander op de markt hebben gelanceerd, hebben bijna elk een eigen techniek ontwikkeld.

Modulerende olieverdampingsbrander met membraanpomp

Modulerende olieverdampingsbrander met rotatieverstuiver

Modulerende oliebrander met druktransmitter

Modulerende olieverdampingsbrander met warmtewisselaar

 

De familie OpdebeeckDuurzaam verwarmen met stookolie? Go Hybrid!
Een perfecte match bestaat tussen stookolie en zon. Een condenserende stookolieketel is eenvoudig te combineren met een zonneboiler voor de productie van het sanitair warm water. Dit maakt dat er een hybride en duurzame installatie ontstaat. Naast de milieuvriendelijke impact heeft deze installatie ook het voordeel dat de gebruiker 10% kan besparen wat overeenstemt met 200 à 300 liter stookolie per jaar.
Lees meer

TAU unitRiello TAU Unit is vernieuwd!
TAU UNIT is een onmiskenbare Riello-ketel. Alle componenten werden vernieuwd en hertekend met het oog op een perfectionering van zijn werking met nul debiet. Nieuw materiaal met een uitzonderlijk lage uitzettingsgraad van de rookgasleidingen.

Lees meer

 

 AANDACHTSPUNTEN INSTALLATIE

  • Dimensioneer de ketel correct. Een veel voorkomend probleem is dat te ketel overgedimensioneerd wordt (zodat er 'toch zeker voldoende vermogen' is). Nochtans is een modulerende stookolieketel (en zijn ook andere ketels) met te veel vermogen niet efficiënt. Een stookolieketel kan maar moduleren tot op een bepaald percentage van haar totale vermogen (bijvoorbeeld 30%). Als een ketel overgedimensioneerd wordt, dan zal die het grootste deel van het stookseizoen op haar minimale vermogen draaien.
  • Omdat in modulerende stookolieketels met zeer lage debieten wordt gewerkt, moet een aanzuigleiding met een aangepaste diameter van 4 à 6 mm worden gebruikt, gecombineerd met een hoogwaardige filter van 20 μm en een ontluchter om luchtbelvorming te vermijden.

 

HOE HOU JE EEN STOOKOLIEKETEL IN TOPVORM
Dat een regelmatig onderhoud voor de veiligheid en levensduur van een verwarmingsketel een cruciale pijler is, is gemeengoed. Die evidentie gaat uiteraard ook op voor stookolieketels. Problemen laten zich hier namelijk niet altijd meteen merken, maar werken ondertussen wel zware vervuilingen en een verlaagd rendement in de hand. De wettelijke verplichting ligt bij stookolieketels niet voor niets op een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Maar volstaat dat ook? Eén ding is alvast zeker: wie het beste uit een stookolieketel wil halen, moet verder kijken dan de ketel alleen.