naar top
Menu
Logo Print
15/01/2019 - PHILIP VIANE

TYPE RUIMTE NIET-RESIDENTIELE VENTILATIEMARKT IS APARTE SECTOR, WAAR KENNIS PRIMEERT

Residentiële en niet-residentiële ventilatie kunnen in geen geval over dezelfde kam geschoren worden. Er zijn wel degelijk verschillen bij zowel berekening, ontwerp als installatie. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen de normeringen die gelden voor deze types ventilatie en bekijken we hoe deze normering geïnterpreteerd en toegepast dient te worden. Bedoeling is om een correct beeld te schetsen van hoe ventilatie hoort te werken in niet-residentiële gebouwen. We focussen op het gebruik en geven een aantal tips hoe men kan bijdragen tot het komen tot een 'EPB-correct pand'.

VOORGESCHIEDENIS

Guideline bij bepaling

In november 2004 lanceerde het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) een norm met betrekking tot de ventilatie van niet-residentiële gebouwen (NBN EN 13779). Deze norm werd binnen het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) opgesteld door het Technisch Comité CEN/TC 156 'Ventilatie van gebouwen' en werd ook door andere landen zoals Frankrijk en Nederland al op nationaal niveau omgezet. De norm NBN EN 13779 is van toepassing op het ontwerp van ventilatie-, luchtbehandelings en kamerbehandelingssystemen voor niet-residentiële gebouwen, bestemd voor menselijk gebruik (kantoorgebouwen, scholen, sport- en spektakelzalen, winkels ...). De aanbevelingen uit de norm moeten het mogelijk maken om tijdens alle seizoenen een aangenaam én gezond binnenklimaat te waarborgen tegen aanvaardbare installatie- en werkingskosten. Deze norm ligt, net zoals de norm NBN D50-001 voor residentiële gebouwen, mee aan de basis van de EPB-regels, zoals ze door het Vlaamse Gewest zijn goedgekeurd. De norm behandelt natuurlijke ventilatie van niet-residentiële gebouwen niet. 

 

NIET-RESIDENTIEEL VS RESIDENTIEEL

Verschillen NBN D50-001 en NBN EN 13779

De residentiële systemen, die volgens de normering NBN D50-001 omschreven zijn, vindt men ook terug in de normering NBN EN 13779. Dat komt omdat de componenten die gebruikt kunnen worden voor beide immers dezelfde zijn. De benaming die gehanteerd wordt is verschillend. Tabel A illustreert deze verschillen. Dit kan tot verwarring leiden omdat niet alle software op de niet-residentiële ventilatiemarkt is afgestemd.

 

 

De norm NBN EN 13779

 

 

DEFINITIES

De norm NBN EN 13779 deelt de lucht in een gebouw en in een ventilatie-installatie in volgens een 12-tal verschillende condities. In tabel B vindt u deze definities terug. Wat vooral opvalt, is dat er een kleurcodering wordt meegegeven. Aangezien deze kleurcodering is opgenomen in de normering moet men deze volgen bij het opmaken van de plannen. Hierin verschilt de NBN EN 13779 van de normering NBN D50-001. In laatstgenoemde staan ook kleuren opgesomd, maar die coderingen hoeven niet per se gevolgd te worden.

 

 

    

BEPALEN VAN DEBIET
Voor het bepalen van de benodigde debieten, hanteert men een tabel waarin het aantal personen wordt weergegeven dat men per m² in een bepaalde ruimte kan hebben. 

 

Bron tabellen: Normering NBN EN 13779