naar top
Menu
Logo Print

ALUMINIUM: MOGELIJKE KLEURVERSCHILLEN EN HOE ZE TE VERMIJDEN

Vermijd discussie over de kleur van aluminium profielen

Over kleuren en smaken valt niet te twisten, zegt het spreekwoord. Nochtans worden schrijnwerkers regelmatig geconfronteerd met klachten over de kleur van aluminium lakwerk. De geplaatste profielen hebben niet dezelfde kleur als het gekozen staal, bijvoorbeeld, of er treden na verloop van tijd verkleuringen op. Problematischer is het nog wanneer er tussen afzonderlijke elementen kleurverschillen zichtbaar zijn. Dergelijke afwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben, die u als schrijnwerker echter zelden in de hand heeft. Door zich bewust te zijn van de belangrijkste aanleidingen, kunt u problemen nochtans wel vermijden.
In een vorig artikel hadden we het over kleur op zich. Hier gaan we dieper in op de mogelijke kleurverschillen
en hoe ze te vermijden.

KLACHTEN VERMIJDEN

De vlakken op deze plaat hebben exact dezelfde kleur. Door een andere oppervlaktetextuurlijken de kleuren echter te verschillenKlachten over de kleur van aluminiumlakwerk hebben over het algemeen betrekking op een van de volgende situaties:

 • Afwijking t.o.v. kleurstaal: de kleur van de geleverde of geplaatste profielen stemt volgens de klant niet overeen met de verwachtingen of het gekozen kleurstaal.
 • Afwijkingen tussen elementen onderling: tussen de geleverde profielen en elementen of, erger, binnen één enkel profiel, zijn er zichtbare kleurverschillen.
 • Veroudering: de veroudering treedt te snel op of het ene element veroudert op een andere manier dan het andere, met onderlinge kleurverschillen tot gevolg.

In alle gevallen ligt een kleurverschil aan de basis van de klacht. Hoewel de schrijnwerker het optreden van kleurverschillen als dusdanig niet in de hand heeft, kan hij, mits een aantal bewuste keuzes, de kans op kleurverschillen bij de eindklant wel zo laag mogelijk houden.

Effectieve kleurverschillen

ALUMINIUM: MOGELIJKE KLEURVERSCHILLEN EN HOE ZE TE VERMIJDENOm kleurverschillen bij de klant te vermijden, is het in eerste instantie belangrijk om de juiste producten te kiezen. Zorg er daarom steeds voor dat de profielen gelakt zijn met een gekeurde coating die is aangepast aan de toepassing en situatie in kwestie. Kies ook voor elementen die met eenzelfde coating en eenzelfde grondlaag behandeld zijn. Dat wil zeggen dat zowel het pigment als de bindmiddelen, de additieven en het merk hetzelfde moeten zijn. Door zo veel mogelijk gebruik te maken van producten, afkomstig van eenzelfde lakker en eenzelfde batch, vermijd je daarnaast dat er verschillen optreden ten gevolge van het lakproces. Normaliter worden profielen uit eenzelfde batch bij de lakker stelselmatig op kleur geordend en in volgorde uitgegeven. Wie al zijn producten in één keer bestelt, zal met andere woorden opeenvolgende profielen krijgen, waardoor de kans op een zichtbaar kleurverschil zeer klein is. Bij nabestellingen wordt die kans weer groter. Zorg er ook voor dat de klant zijn keuze op basis van de juiste informatie kan maken. Een kleurenwaaier is geen afdoende kleurstaal; maak in de plaats daarvan gebruik van recente en officiële kleurstalen van volledige systemen.

De profielen van de deur en die van het kader werden door twee verschillende loonlakkers uitgevoerd. Zij maakten gebruik van twee verschillende merken van lak, met een kleurafwijking tot gevolg Visuele kleurverschillen

Wees u er ook van bewust dat niet alle klachten betrekking hebben op een theoretisch, meetbaar kleurverschil. Klachten over de afwijking ten opzichte van het gekozen kleur-staal, bv., kunnen ook het gevolg zijn van veranderende waarnemingsfactoren
het beoordelen van een kleurstaal in de showroom tegenover de lichtomstandigheden van het geplaatste profiel. Ook de verschillen tussen aparte onderdelen kunnen louter visueel zijn, bv. door een andere glansgraad of oppervlaktestructuur. Hoewel het bij geschillen t.g.v. visuele afwijkingen mogelijk is om meetresultaten op te werpen als verdediging, is het beter om ook die te vermijden. Maak daarom zo veel mogelijk gebruik van dezelfde materialen en producten, en wees u bewust van de effecten van factoren zoals de ondergrond, de oppervlaktestructuur en de glansgraad.

De verschillende onderdelen werden oorspronkelijk in dezelfde kleur gelakt, maar omdat het hier om verschillende materialen gaat, treedt de veroudering ook op een andere manier op Onvermijdbare kleurverschillen

Niet alle kleurverschillen zijn echter vermijdbaar. Denk aan visuele verschillen t.g.v. andere omgevingsfactoren of effectieve verschillen ten gevolge van veroudering. In zulke gevallen is de juiste info de enige manier om klachten en discussies te voorkomen. Zorg er daarom voor dat de klant zich bewust is van de invloed van waarnemingsfactoren en dat zijn keuze gebaseerd is op een situatie die zo veel mogelijk aansluit bij die van de uiteindelijke plaatsing. Stel hem ook op de hoogte van het belang van een regelmatig onderhoud en de effecten van veroudering, en zorg ervoor dat hij zich bewust is van de implicaties van bepaalde kleur- en effectkeuzes.

CHECKLIST

Kleurverschillen vermijden

 • Kies het juiste product/systeem voor de toepassing en de omgeving.
 • Kies voor gekeurde producten.
 • Kies voor producten met dezelfde coating, niet alleen dezelfde kleur.
 • Maak gebruik van producten uit dezelfde batch, verwerk ze in volgorde en vermijd nabestellingen.
 • Let op met verschillende glansgraden en materialen.
 • Respecteer de technische fiches.

Misverstanden vermijden

 • Maak gebruik van officiële en recente stalen die het gekozen systeem zo veel mogelijk benaderen, en laat het indien mogelijk op locatie beoordelen.
 • Informeer de klant over mogelijke afwijkingen t.g.v. omgevingsfactoren.
 • Informeer de klant over 'moeilijke' of problematische kleuren.
 • Informeer de klant over onderhoud en de gevolgen van veroudering.