naar top
Menu
Logo Print

GEVELS RENOVEREN MET ALUMINIUM CASSETTES

Hoe accentarchitectuur tijdperken verbindt

Gevelrenovatie met alucassettes toont zich een boeiend speelveld waarop de eigen architecturale handtekening kan worden achtergelaten Het huidige aanbod van afwerkingsmaterialen voor buiten maakt dat je inzake gevelrenovatie heel wat kanten op kunt. Toch werkt de huidige regelgeving inzake energie- en vochtbeheersing bij bouwprojecten in vele gevallen beperkend in op de beschikbare opties. De uiteindelijke keuze wordt immers meer en meer ingegeven door een aangepast evenwicht tussen esthetiek, energie-efficiëntie en vochthuishouding. Een duurzame toepassing die deze drie pijlers tegelijk verenigt, is de gevelrenovatie op basis van aluminium cassettes.

DE TECHNIEK

Na de voorbereiding, opbouw en uitlijning van de draagstructuur is de bekleding van een wand met alucassettes eigenlijk kinderspelVoorbereiding

Het type voorhanggevel op basis van aluminium cassettes valt onder de verzamelnaam 'geventileerd gevelsysteem'. Om een dergelijke applicatie op een correcte - en dus genormeerde - wijze te kunnen aanbrengen, is het volledig bloot maken van de draagmuur vereist. Na het aanbrengen van de isolatielaag - dit zijn meestal harde PU-platen (tand en groef) - kan de achterliggende, dragende structuur van het cassettesysteem worden opgebouwd. Net als in de diverse types alucassettes zelf bestaat er een enorme verscheidenheid in de ophangsystemen. De basis wordt echter in alle gevallen gevormd door een lattenraster van hout (SLS/CLS-kepers), geëxtrudeerd aluminium of eventueel kunststof.

Gevels renoveren met gevelcassettesFixatie

De fixatie van het lattenwerk door de isolatielaag gebeurt standaard bij wijze van afstandsschroeven, die aan de 'plug'-kant in de draagmuur worden vastgeschroefd. De integriteit van de draagmuur is hier uiteraard een absolute noodzaak. Aan de spouwzijde zit er dan een tegendraadse regelschroef waarmee het raster uitgelijnd kan worden. Hier dient de minimumspouwbreedte van 28 mm te worden aangehouden. Voor de bepaling van het aantal ankerpunten per lopende meter is het vaak een zaak van twee heren dienen: er is om te beginnen de energieprestatieregelgeving, of kortweg EPB, die in de isolatielaag maar een beperkt aantal puntperforaties per eenheid van oppervlakte toelaat (EPB voorziet in software die dat berekent). Maar minstens even belangrijk is de ankerverdeling zoals ze door de fabrikant wordt voorgeschreven: deze neemt namelijk een sterkteberekening als basis en gaat uit van onder andere het totale gewicht van het gevelsysteem en de afstand van het binnenspouwblad tot de draagstructuur. Niet zelden leveren beide rekensystemen zeer verschillende uitkomsten op, vooral dan in het geval van dikkere isolatielagen. Isolatiediktes van 20 en zelfs 30 cm worden hierbij meer en meer de regel, dus hier regeert het gezonde compromis. Het bevestigen van de aluminium cassettes zelf aan het draagsysteem gebeurt bij wijze van een set hulpstukken die het monteren van de betreffende cassettes op het frame mogelijk maakt.

Dagkant- en dakrandafwerking

Gevels renoveren met aluminium cassettesIn de voegen tussen de cassettes zit eveneens een kanaal dat doorlopend voor de afwatering zorgt. Hierdoor is een unieke eigenschap van alucassettes de mogelijkheid om allerlei hoekafwerkingen (buitenhoeken, ramen, nissen, deuren) integraal in de vorm van een cassette uit te voeren, zonder dat daar een extern dagkantsysteem voor nodig is. Hetzelfde is waar voor de aansluiting met de dakrand, die in één integrale cassette kan worden uitgevoerd. Dit blijkt vooral een troef waarbij architecturaal zowel eenvoud als uitgesproken strakheid vereist wordt.