naar top
Menu
Logo Print

“INNOVATIEVE GEVELMATERIALEN EN SLIMME GEVELS, EEN MOOI HUWELIJK"

Fabrikanten en gebruikers in gesprek over evoluties in gevelmaterialen

Tekst: TiM Vanhove / Foto's: Marc Sourbron

De rol van gevelmaterialen overstijgt die van het laagje make-up die ze in het verleden werd toegedicht. Een gevelmateriaal moet ook zijn taak vervullen in een slim gevelconcept. Dat is althans de stelling van Jo Berben (a2o architecten), gastheer van dit debat over de gevelafwerking. Ontdek in hoeverre we daar vandaag al in slagen.

MULTIFUNCTIONALITEIT

Vroeger werd een gevelmateriaal vooral gekozen omwille van zijn bijdrage in de uitstraling van het gebouw. Vandaag is dat echter niet altijd meer de voornaamste drijfveer in de keuze. “Gebouwen worden almaar slimmer, niet alleen de structuur maar ook de buitenhuid. Als ontwerpers proberen we de buitengevel ook te laten bijdragen aan de klimaatbeheersing, de akoestiek, thermische buffering of transparantie in het gebouw. Daar ligt een uitdaging voor de fabrikanten van de gevelmaterialen. Ze moeten niet langer op zoek naar een mooi, op zichzelf staand product, maar naar concepten waarin verschillende materialen samen een meerwaarde bieden op het vlak van kostenefficiëntie, kwaliteit, een kortere bouwtermijn of een antwoord bieden op het almaar strengere beleid," opent Jo Berben.

Jo Berben, architect/vennoot bij a2o en professor/hoofddocent UHasselt (Faculteit Architectuur)

Gert Gijbels (Group Ceyssens) stelt dat die evolutie stilaan op gang komt. “We zien een toenemende vraag naar elektrochroom glas. Het systeem vervangt screens en laat bovendien toe de lichtintensiteit te regelen. Het is in één beweging in ieder geveltype te plaatsen. We hebben dan ook hoge verwachtingen voor het concept in de komende 10 jaar. Het is inderdaad een dure oplossing, maar daar tegenover staat dat je ook meer krijgt dan alleen het glas. Wanneer je alles in rekening brengt, is het concept zeker concurrentieel met een klassieke aanpak met screens. Maar je krijgt wel een eenvoudigere gevelopbouw."

"Fabrikanten moeten niet langer op zoek naar een mooi, op zichzelf staand product, maar naar concepten waarin verschillende materialen samen een meerwaarde bieden" - Jo Berben

Bij Rockpanel kijken ze vanuit een andere invalshoek. “Duurzaamheid is inmiddels een belangrijk maatstaf bij elk bouwproject. Dat betekent dat de betrokken partijen onderbouwde keuzes moeten kunnen maken. Keuzes die berusten op onafhankelijk geverifieerde feiten en cijfers. Rockpanel biedt zo'n product. Bovendien is het materiaal na de levensloop van het gebouw perfect te hergebruiken," stelt Thierry de Hemptinne (Rockpanel). Toch stelt de Hemptinne vast dat design en onderhoud naast technische aspecten en kosten vandaag nog primeren. “Toch zeker bij de keuze voor Rockpanel aangezien de grote ontwerpvrijheid een van onze grote troeven is. Vrijwel ieder design is mogelijk in ons product. Daarnaast kan de lichte plaat eenvoudig gebogen of gefreesd worden om nieuwe looks te creëren."

ESTHETIEK EN INNOVATIE

Thierry de Hemptinne, Business Manager Belux voor Rockpanel

De opdrachtgever spreekt volgens de panelleden alvast een belangrijk woordje mee in de materiaalkeuze. Toch is niet alleen het type opdrachtgever bepalend voor hoe met de materialen wordt omgegaan.

“Ook de locatie speelt een rol. Het is bijvoorbeeld niet zo dat een projectontwikkelaar per definitie voor de goedkoopste materialen gaat. We zien heel wat ontwikkelaars die hun maatschappelijke taak opnemen en specifieke oplossingen zoeken voor de situatie," geeft Jo Berben aan. Tom Robyns (Kingspan) treedt hem bij. “Zelfs in het industriële vastgoed zien we ontwikkelaars die belang hechten aan de duurzaamheid en het esthetische aspect van hun gebouwen. De tijd van de schoendozen is voorbij."

Toch vindt Ben Bomhals (Stadsbader) dat we op vlak van gevelarchitectuur nog braaf zijn in vergelijking met de ons omringende landen. Gunter Vandervoort (Kingspan) vraagt zich af of dat niet het eeuwige dilemma is: “Het mag wel mooi zijn, maar niet duur."

“Duurzaamheid is een belangrijk maatstaf bij elk bouwproject. Alle betrokken partijen moeten daarom onderbouwde keuzes kunnen maken, gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde feiten en cijfers" - Thierry de Hemptinne

Jurgen Philtjens (Nelissen Steenfabriek) wijst ook op de rol van de aannemer in het keuzeproces. “Vaak heeft de aannemer nog een bepalende rol. In de concurrentiestrijd om de beste offerte neer te leggen, zal hij op zoek gaan naar een goedkope geveloplossing. Zelfs binnen het baksteenaanbod heeft hij daar een speelveld van 140 tot 18 euro/m²."

Voor Jo Berben is baksteen in ieder geval een mooi voorbeeld van hoe een gevelmateriaal kan groeien. “Baksteen heeft de afgelopen 15 jaar een sterke evolutie doorgemaakt, zowel op vlak van kleur, textuur als formaat." Jurgen Philtjens wijst daarbij op de meest recente ontwikkeling van Nelissen Steenfabrieken, de Dubio. De baksteen met schijnvoegen bewijst dat je toch heel innovatief met het kleiproduct kunt omspringen. “Tegelijkertijd is het een antwoord op een concrete vraag vanuit de markt. Die is leidinggevend. De marktvraag heeft bijvoorbeeld ook geleid tot de sterke groei in het kleurenaanbod. Op 10 jaar tijd zijn we van een tiental naar 125 kleuren geëvolueerd."

Thierry de Hemptinne ziet een vergelijkbare aanpak bij Rockpanel. “Enerzijds ontwikkelen onze ontwerpteams producten waarmee we onszelf kunnen profileren, maar daarnaast spelen we ook heel sterk in op de marktverwachtingen. We hebben bijvoorbeeld een plaat voor geventileerde gevels waarop steenstrips gekleefd kunnen worden. Ze leent zich heel goed om snel en efficiënt gebogen wanden of plafonds in baksteen te realiseren."