naar top
Menu
Logo Print

SPREKERS

ir. arch. Maaike Berckmoes
Principal Facade Engineering, VK Group

Maaike Berckmoes VK Group

"Architecturale aspecten van (geventileerde) gevels"

Ir. arch. Maaike Berckmoes is hoofd van de dienst Facade Engineering bij VK Architects & Engineers. VK biedt geveladvies aan ontwikkelaars van gebouwen, architecten en aannemers voor alle gevelsystemen, en dit vanaf het ontwerp tot en met de realisatie. Hun innovatieve en geïntegreerde oplossingen zijn gebaseerd op een brede academische en praktische kennis van geavanceerde façade technologie.

 

 

 

 

 

Prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche
Universiteit Gent

Nathan Vandenbossche

“Waterdichtheid en hygrothermie van geventileerde gevels"

Nathan Van Den Bossche studeerde in 2005 af als burgerlijk ingenieur architect aan Universiteit Gent en ging meteen aan de slag bij Bureau Bouwtechniek. In 2006 startte hij zijn carrière als onderzoeker aan Universiteit Gent. Na een diploma lerarenopleiding (2008) en een certificaat als schrijnwerker (2009) te hebben behaald, doctoreerde hij in 2013 aan Universiteit Gent met een verhandeling “Watertightness of building components: principles, testing and design guidelines". Sindsdien volgde hij een post-graduaatopleiding voor gerechtsexperts en een bachelor vastgoed. Sinds 2016 is Nathan docent bouwtechniek aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Universiteit Gent waar hij via wetenschappelijk onderzoek en als verantwoordelijke voor het Testcentrum voor Gevelelementen ruime expertise verwierf inzake geventileerde gevels. Als bouwtechnisch expert was hij bovendien nauw betrokken bij projecten van ronkende namen als Zaha Hadid Architects, Neutelings Riedijk, Renzo Piano, Jean Nouvel, Ian Simpson en Stephane Beel.
www.ugent.be

Inhoud
Bij geventileerde gevels maakt men zich vaak zorgen over de waterdichtheid van het geheel. Verschillende concepten van de geventileerde gevels maken immers gebruik van open voegen, en het risico bestaat dat er water in de spouw terechtkomt. In combinatie met soms complexe ankersystemen die de isolatie doorboren kan men zich terecht de vraag stellen of er een risico is op regendoorslag. Anderzijds is het ook mogelijk dat aflopend regenwater in de spouw ter plaatse van naden zou infiltreren in glas- of rotswolplaten. Hoe snel droogt dit dan wel uit, en heeft dit een impact op de warmteverliezen van een gebouw?
In zijn presentatie op BuildUp geeft prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche een antwoord op bovenstaande vragen, en pakt hij enkele problemen in verband met drukegalisatie en detaillering aan.

 

Ing. Sven Eeckhout
WTCB

Sven Eeckhout - WTCB

“Brandveiligheid van geventileerde gevels"

Sven Eeckhout studeerde in 2001 af als industrieel ingenieur bouwkunde aan het De Nayer Instituut. Sindsdien is hij werkzaam bij de Afdeling Technisch Advies van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), waar hij onder andere in staat voor de rechtstreekse dienstverlening aan bouwprofessionelen. Aansluitend op zijn thesis heeft hij zich steeds verder gespecialiseerd in het domein van de brandveiligheid. Zo is hij co-animator van de Normen-Antenne “Brandveiligheid" en maakt hij deel uit van verschillende werkgroepen die Technische Voorlichtingen uitwerken omtrent brandveiligheid. Recent zetelde hij in de werkgroep die na de brand in de Grenfelltoren in Londen de brandwetgeving terzake heeft herzien.
www.wtcb.be

Inhoud  

Prof. em. ir. arch. Robert De Lathouwer
RDL & PARTNERS bvba / ARTEX bvba

Robert De Lathouwer

“Juridische aansprakelijkheden bij schade aan geventileerde gevels"

Robert (Bob) De Lathouwer studeerde in 1974 af als burgerlijk ingenieur architect (KU Leuven) en was er na zijn architectenstage werkzaam vanaf 1976 tot 1998 als praktijklector en sinds 1998 als hoofddocent (vakken ‘Constructie van gebouwen deel IV’ en ‘Deontologie en beroepspraktijk’) tot oktober 2017 (emeritus). Na een stage van een drietal jaar bij gerechtsexpert Prof. W. Geysen is Robert in de wereld van de gerechtsexpertises gestapt en kreeg hij vanaf 1980 opdrachten van verschillende Rechtbanken. Op dit ogenblik is dit zijn hoofdactiviteit. In 1998 richtte hij ARTEX op, het ingenieurs- en architectenbureau dat intussen is uitgebouwd met 14 medewerkers.
www.artexbvba.be

Inhoud
Prof. em. ir. arch. Robert De Lathouwer
zal tijdens BuildUp even stilstaan bij de mogelijke juridische complicaties en geschillen die zich manifesteren binnen het tema van “geventileerde gevels”.  Vanuit zijn jarenlange ervaring met bouwgeschillen wijst hij op het belang van goede plannen, oog voor details en aansluitingen, een goede beschrijving van de werken (o.a. materiaalkeuze en werkwijze) en uiteraard ook een goede opvolging en controle. Duidelijke briefwisseling en werfverslagen blijken hierbij belangrijke tools om alles tot een goed einde te brengen én optimaal de verantwoordelijkheid te kunnen nemen als ontwerper en/of uitvoerder.

Schrijf u hier in!

PARTNERS:
sponsors Buildup

RENSON ROCKPANEL ROCKWOOL SINIAT FERMACELL KNAUF LEONARDOFIX