naar top
Menu
Logo Print
12/02/2018 - ELISE NOYEZ

OPLOSSINGEN VOOR BEGLAASDE COMPARTIMENTERINGSWANDEN

BRANDWERENDE BEGLAZING IS SLECHTS EEN DEEL VAN HET VERHAAL

Om het verspreidingsrisico van een brand en de bijbehorende rookontwikkeling te beperken, gelden in openbare gebouwen eisen voor compartimentering. Wie die brandcompartimentering op een transparante en esthetische manier wil realiseren, heeft met een brandwerende beglazing meteen een stapje voor. In dit artikel bespreken we de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten.

Lucerna college Anderlecht brandwerende beglazing Meyvaert

 

BRANDWERENDE BEGLAZING

De basis van een brandwerende transparante binnenwand is een structurele, brandwerende beglazing. Die kan volgens verschillende principes opgebouwd zijn. Een stempel op de beglazing laat identificatie toe en geeft de juiste positie van eventuele coatings en tussenlagen aan.

Gepolijst draadglas

Vroeger werd er veel gebruikgemaakt van gepolijst draadglas. Vandaag voldoen deze producten echter niet meer aan de geldende eisen en wordt het dus niet langer toegepast.

Voorgespannen thermisch gehard glas

Bij voorgespannen thermisch gehard glas wordt het hardingsproces speciaal afgestemd op vuurbestendige producten. Daardoor kan het voldoen aan bepaalde eisen inzake de vlamdichtheid (E). In België wordt deze beglazing echter maar beperkt toegepast.

In Nederland is de gecoate uitvoering van deze beglazing dan weer wel populair. Dankzij de coating biedt deze beglazing immers de nodige voordelen inzake stralingsreductie (W), een eis die hier niet geldt.

KSO Beveren, brandwerende beglazing, MeyvaertGelaagd glas met intumescerende binnenlaag

Een veelgebruikte soort brandwerend glas in België is een gelaagd glas, bestaand uit een structurele binnenste glasplaat van 8 mm en bijkomende glasplaten van 3 mm. Tussen de verschillende glasplaten bevindt zich een intumescerende laag. Die zal bij de verhitting opschuimen en als thermische isolatie dienen voor de achterliggende glasplaat.

Afhankelijk van het aantal lagen kan er een brandweerstand van 30, 60, 90 of zelfs 120 minuten gerealiseerd worden die, afhankelijk van de opbouw van het systeem, in een of twee richtingen geldt. In de meeste gevallen wordt het glas symmetrisch samengesteld en geldt de brandwerendheid dus in twee richtingen.

Brandwerend glas met een intumescerende binnenlaag biedt een aantal belangrijke voordelen. Naar toepassing en montage toe is dit soort glas, na de productie van de basis brandwerende glasplaat (ca. 2 x3 m), namelijk gemakkelijk te versnijden. Het moet dus niet op maat gemaakt worden. Wat de veiligheid betreft, is het interessant dat de intumescerende laag bij het opschuimen ondoorzichtig wordt. De brand zal met andere woorden aan het oog onttrokken worden, waardoor er minder snel paniek optreedt. Een belangrijk aandachtspunt bij dit soort brandwerend glas is echter dat de intumescerende binnenlaag noch uv-, noch vochtbestendig is. Beglazingen die onderhevig zijn aan uv-straling, dienen daarom voorzien te worden van een extra glasplaat met PVB-folie aan de blootgestelde zijde. Dit is onder andere bij gevels een belangrijk aandachtspunt en moet al bij de bestelling van het glas gespecificeerd worden. Om de vochtbestendigheid te garanderen, is het belangrijk dat de aluminiumfolie rond de glaspanelen bij de plaatsing niet verwijderd wordt. Bij geveltoepassingen moet er daarenboven een extra waterdichte plaatsing met siliconen worden voorzien. Overigens kan dit type glas niet toegepast worden in omgevingen waar de temperatuur boven 50 °C kan uitstijgen.

Sparkasse Meppen brandwerende beglazing Promat

Thermisch gehard glas met brandwerende gel

Een ander belangrijk type brandwerend glas bestaat uit twee platen gehard glas (8 mm) die met behulp van een afstandhouder aan elkaar gekoppeld zijn en waarbij er tussen de twee glasplaten een gel wordt ingegoten. In geval van brand zal de blootgestelde glasplaat breken, maar zal de gel de achterliggende glasplaat langdurig koel houden. De tussenafstand, en bijgevolg de dikte van de gel, kan, naargelang van de vraag, aangepast worden. Een gellaag van 28 mm is goed voor een brandweerstand van 120 minuten. Het basisproductieproces van dit soort glas is minder complex dan dat van brandwerend glas met een intumescerende binnenlaag, maar de panelen moeten wel steeds op maat gemaakt worden, waardoor het meer tijd in beslag neemt.

Ook de gellaag zal in geval van brand een zekere visuele obstructie bieden, zij het niet in dezelfde mate als de schuimlaag in ander brandwerend glas. Ze is wel uv-bestendig. Aangezien de twee glasplaten door middel van een afstandhouder aan elkaar bevestigd zijn, is er bij dit type glas steeds een dun, gekleurd randje zichtbaar langs de randen van het element. Dit randje kan uitgevoerd worden in verschillende kleuren en zo als esthetisch element geïntegreerd worden.

Zowel bij de brandwerende beglazingen met een intumescerende laag als bij de beglazingen met een isolerende brandwerende gel kunnen verschillende glaspanelen met behulp van een brandwerende siliconenvoeg aan elkaar worden bevestigd. Bij het eerste type wordt de voeg doorgaans doorzichtig uitgevoerd; bij het tweede type kan de kleur van de siliconenvoeg aan de kleur van het zichtbare randje aangepast worden.

 

KADER

De brandwerende beglazing kan in verschillende soorten kaders geplaatst worden. Sommige fabrikanten van brandwerende beglazingen bieden zelf de gepaste profielen aan; andere laten de keuze over aan de plaatser of voorschrijver. In dat laatste geval dienen de gekozen profielen wel aan bepaalde eisen te voldoen.

Promat, brandwerende beglazing

Hout

Bij houten kaders moet men rekening houden met de densiteit van het gekozen hout en de afmetingen van het profiel. De minimale waarden voor beide aspecten zijn afhankelijk van het type glas en de beoogde brandweerstand van de wand, en worden in het handboek van de leverancier gespecificeerd.

Staal

Men kan ook gebruikmaken van een stalen randkader. Stalen profielen, bestaand uit twee kokerprofielen, en met standaardafmetingen van 50 x 20 x 2 mm, volstaan doorgaans. Bijkomende specificaties staan, net als bij de houten profielen, in de handleiding beschreven.

Promat, brandwerende beglazing, calciumsilicaatCalciumsilicaat

Sommige fabrikanten bieden ook een kader van calciumsilicaat aan. Dit kader heeft het voordeel dat het in de wandafwerking weggewerkt kan worden en dat het dus naadloos in de architectuur kan opgaan. Opnieuw worden de specificaties met betrekking tot de dikte van het kader in het handboek beschreven.

 

MONTAGE

Totaalsysteem

Brandwerende transparante binnenwanden worden als totaalsysteem - glas én kader - beschouwd en getest. Bij de plaatsing is het daarom van extreem belang dat de plaatser zich aan de rapporten van de brandproef of de voorschriften van de fabrikant houdt. Alleen als de wand conform het classificatie- en extrapolatierapport gerealiseerd wordt, is de brandweerstand namelijk gegarandeerd. Wanneer de profielen niet met het brandwerende glas worden meegeleverd, is het aan de architect of plaatser om een kader te kiezen dat aan de plaatsingsvoorschriften voldoet.

Wil men een wand groter uitvoeren dan volgens de brandproef en bijbehorende extrapolatierapporten is toegestaan, dan kan de houder van het attest een afwijking aanvragen bij het ISIB. Dat doet men door een rapport in te dienen, waarin op basis van andere rapporten de brandweerstand van de afwijking aangetoond wordt. Het ISIB beslist vervolgens of de afwijking toegestaan kan worden en welke (plaatsings)voorschriften daaraan verbonden zijn. De uitvoering moet vervolgens volledig conform dit rapport gebeuren.

ENSM, Ecole Nationale Supérieure Maritime, Promat, brandwerende beglazing, compartimentering

Plaatsingsvoorschriften

De plaatsingsvoorschriften worden in principe meegegeven in het handboek van de producent. Indien men niet over het handboek beschikt, kan men de bepalingen op basis van de rapportnummers opvragen.

Plaatsingsvoorschriften hebben betrekking op:

  • het materiaal, de afmetingen en de bevestiging van het kader;
  • de opvulling tussen de ruwbouw en het kader;
  • de speling tussen het glas en het kader;
  • de siliconenvoeg tussen twee glaspanelen;
  • de maximale afmetingen van één glasplaat;
  • de maximale afmetingen van de totale wand (inclusief en exclusief kader);
  • de volgorde van de montage;

Werfcontrole

Naast een grondige controle door de architect en/of het controlebureau bij de oplevering worden er bij het plaatsen van beglaasde compartimenteringswanden ook tussentijdse werfcontroles aangeraden. Daarbij is het niet zozeer de beglazing zelf die gecontroleerd moet worden - verifieer wel of het glas van de juiste stempel of CE-markering is voorzien en inspecteer het op beschadigingen, maar eerder wat errond gebeurt. Kitten, uitzettingsvoegen, (onbrandbare) steunblokjes en eventuele keramische banden zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Controleer dus steeds of zij volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant zijn uitgevoerd.

Conformiteitsattest

Om aan te tonen dat de plaatsing van een brandwerende binnenwand volgens de vooropgestelde richtlijnen is uitgevoerd, moet de plaatser een conformiteitsattest afleveren. Werd dit attest vroeger slechts zelden opgemaakt, dan blijkt het vandaag een steeds belangrijker document bij brandweercontroles. Aan architecten wordt daarom aangeraden om het conformiteitsattest steeds bij de plaatser op te vragen.

 

Met dank aan Fire Engineered Solutions bvba, Meyvaert Fire & Security en Promat