naar top
Menu
Logo Print
03/10/2018 - PHILIP WILLAERT

“ROBOTISERING VAN DE ZORG STAAT VOOR DE DEUR"

Arch. Serge Lefevere (DETOO) wil inspelen op uitdagingen in de zorgsector

Serge Lefevere, een van de partners van architectenbureau Detoo, stond tien jaar geleden mee aan de wieg van PRoF. Een decade later blikken we met hem achterom en vooruit. “De robotisering van de zorg staat voor de deur,” aldus de architect, “en dit zal uiteraard ook architecturaal vertaald moeten worden.”

 

arch. Serge Lefevere CEO DETOO
arch. Serge Lefevere, CEO DETOO

“Ik kende Jan Van Hecke al heel lang, nog voor het ProF-consortium werd opgestart in 2009. Hij wilde eens van gedachten wisselen, meer bepaald hoe hij zijn aandeel als producent van vast meubilair in zorgprojecten kon vergroten." 

“We zien in de zorg een beweging naar de privesector, ziekenhuizen zullen zich enkel nog bezighouden met hun corebusiness, de rest wordt uitbesteed”

Van Hecke staat immers aan het hoofd van Boone in Poperinge dat gespecialiseerd is in ruimtebesparende oplossingen. “Onze brainstorm resulteerde in een idee om opklapbare bedden in de zorgomgeving te introduceren. Dat was volstrekt nieuw. We integreerden het bed in de patiëntenkamer, wat een meerwaarde betekende omdat een moeder nu bijvoorbeeld bij haar kind kon blijven slapen, zonder verhuis van zetels of bedden. Daarna ontwikkelden wij het concept van het geïntegreerde wandmeubel verder met de verlichting, de optrekbeugel, de medische gassen, frigo, kortom alles wat zich achter het patiëntenbed bevindt. Zo evolueerden wij naar een nieuw geïntegreerd patiëntenkamerconcept. Dat was toen in realiteit ondenkbaar omdat de formule van de openbare aanbesteding opdelingen in diverse loten oplegde. Coherentie in de vormgeving was ver te zoeken. Tegelijkertijd borrelde het idee op om een internationale denktank op te richten met partners uit de bedrijfswereld, productontwerp, zorgprofessionals, de academische wereld ..."

 

De zorgbouw maakte intussen een hele evolutie door, onder meer de financiering …

Serge Lefevere: “Er komt een nieuw financieringsmodel voor ziekenhuisinfrastructuur dat bestaat uit twee subsidiestromen, respectievelijk het instandhoudingsforfait en het strategisch forfait. Hierdoor krijgt het ziekenhuis zelf meer verantwoordelijkheid en is het vrij om dit forfait te besteden aan infrastructuurwerken en roerende investeringen, zolang de aanpassingen niet raken aan de zorgstrategische planning.“

“VIPA heeft intussen reeds drie jaar op rij geen nieuwe toezeggingen voor subsidies van ziekenhuisinfrastructuur meer goedgekeurd, het totale budget wordt momenteel opgebruikt voor de nakoming van de engagementen uit het verleden van vóór de zesde staatshervorming. Hierdoor merken we nu al een uitstel van noodzakelijke investeringen met uiteraard ook een groot gevolg voor de bouwwereld. We zien in de zorg ook een groeiende beweging naar de privésector waarbij ziekenhuizen zich enkel nog gaan bezighouden met hun corebusiness, de rest wordt meer en meer uitbesteed."

 

Wat is vandaag een futureproof ziekenhuis?

Serge Lefevere: “Bij het ontwerp houden we rekening met de nodige aanpassingen die in de jaren na de bouw zullen moeten worden uitgevoerd omwille van de geneeskunde die zeer snel evolueert, maar ook met de organisatie op zich die steeds verandert. Wat die precies zullen zijn, weet uiteraard niemand, we stellen wel een paar zaken vast. Er zijn steeds meer minimaal invasieve ingrepen, meer robotchirurgie, het gebruik van big data en algoritmen. Verder is er de ontwikkeling van de artificiële intelligentie, ik denk dan aan de supercomputer Watson van IBM, die momenteel in bepaalde gevallen reeds betere diagnoses stelt dan de artsen. Dit wordt zeker de toekomst."

 

Een ziekenhuis wordt een gezondheidshuis …

Serge Lefevere: “Het begrip ziekenhuis gaat eruit, preventieve geneeskunde wordt belangrijker. Ook het aantal bedden zal verminderen. De switch naar zorghotels is een kwestie van financiering en zeker niet ondenkbaar in het kader van verdere responsabilisering van de ziekenhuizen betreffende hun financiële middelen. Dan zullen ze zeker zoeken naar de meest rendabele oplossingen."

 

Participatie van artsen is eveneens een opkomend fenomeen?

Serge Lefevere: “Artsen participeren meer en meer in directies en raden van bestuur en ze investeren ook in poliklinieken, privéklinieken en robotisering. In Melle opent binnenkort een nieuw expertisecentrum voor robotchirurgie. In dit verhaal zullen de empathische skills van de arts hard nodig zijn om de patiënt te informeren en begeleiden. Door robotisering zie ik grote veranderingen in het toekomstig concept van de operatiekwartieren. Ik denk hierbij aan een centraal centrum zoals de controletoren op een luchthaven die een aantal operatiezalen bedient en superviseert. Dit dient uiteraard architecturaal vertaald te worden in samenspraak met onze opdrachtgevers."

 

De financiële haalbaarheid van ziekenhuizen zal allicht een thema worden tijdens de PRoF-bijeenkomst in 2019?

Serge Lefevere: “Na tien jaar projectmatig te hebben gewerkt zijn we nu toe aan een ander verhaal. Niet langer gaat het over het bouwen van kamers, wel over de uitdagingen in de zorgsector. In het perspectief daarvan wordt er gedacht aan een zorgpakket dat loopt van de geboorte tot het overlijden. Verder zijn er nog de vermenging van zorgvormen en daar is PRoF goed geplaatst om hierop een antwoord te geven. We zullen zeker reële voorstellen doen."