naar top
Menu
Logo Print

FABRIKANTEN CONSTATEREN BIJ INTERVENTIES VAAK DEZELFDE FOUTEN

Aandachtspunten bij installatie en onderhoud condensatieketels

Voor veel installateurs is het plaatsen en onderhouden van een condenserende ketel dagelijkse kost en de meeste installateurs weten welke de gevoeligheden en aandachtspunten zijn. Toch merken we, uit een rondvraag bij fabrikanten, dat er nog steeds heel wat vragen worden gesteld aan hun technische diensten. Daarenboven blijkt dat die vragen niet enkel gaan over de complexiteit van het toestel, maar dat er ook nog verwarring bestaat rond enkele vaardigheden die verondersteld worden gekend te zijn.

CORRECTE ANALYSES

Een correcte analyse maken is onontbeerlijk bij interventies. Weten wat de klant wil, is daarvoor een goede leidraad. De technologie wordt complexer, dus de installateur zal meer vragen moeten stellen om tot de juiste conclusies te komen. Is er gasdruk? Zijn de fase en de neuter niet omgewisseld? Hebben de ionisatie-elektroden ionisatiestroom? Heb ik lucht? Is er geen rookgasrecirculatie? ...

Gasdruk meten eerste reflex

Bij aankomst bij de klant voor een interventie of een onderhoud zou het meten van de gasdruk altijd de eerste reflex moeten zijn. Dat kan makkelijk met een gasdrukmeter via de nipple op de gasblok. Dat er geen gasdruk is, ligt daarom niet meteen aan het gasblok. Soms ligt het probleem in de toevoer van het gas naar de ketel. Iemand kan bijvoorbeeld de centrale afsluiter dichtgedraaid hebben. Veronderstellen is nu eenmaal geen goede manier van werken en leidt mogelijk tot verkeerde conclusies. Fabrikanten vermelden dat het voorvalt dat installateurs een gasblok vervangen maar dat er gewoonweg geen gasdruk aanwezig is. Niet vergeten om zowel de statische (stilstand) als de dynamische (in bedrijf) gasdruk te controleren. In de praktijk mag hier een verschil van 1 mbar opzitten. Na die controle kan er overgegaan worden tot de logische meetvolgorde van de installatie via een checklist om een correcte analyse te maken.

WEINIG FOUTEN BIJ ONDERHOUD

Een ketel vraagt niet veel onderhoud zodat er weinig tot geen fouten voorkomen. Iedere installateur beschikt wel over een checklist die hij nagaat. Dat is ook voldoende. Wel belangrijk is de frequentie van het onderhoud. Hiervoor wordt uitgegaan van het aantal uren dat de ketel draait en niet van de dagen sinds het vorige onderhoud. Een ketel die langer draait of die in een hoger aan-uitregime werkt (de gemiddelde jaarlijkse opstarten liggen tussen 7.000 en 8.000) moet nu eenmaal sneller op onderhoud. Al bij al zou volgens fabrikanten het wettelijk voorgeschreven tweejaarlijkse onderhoud voldoende moeten zijn. Fabrikanten maken daarbij wel de opmerking dat als iedereen zich hieraan zou houden, er veel te weinig installateurs zouden zijn.

Enkele toepassingsfouten met oorzaak en oplossing

Probleem
Oorzaak
Oplossing

Bevriezing van het condenswater
in het rookgaskanaal

Slechte isolatie of gebrek aan isolatie van het rookgaskanaal

Ongeïsoleerde rookgaskanalen buiten vermijden

Ionisatieproblemen door slecht elektriciteitsnet

• Slechte aarding

• Fase en neuter omgewisseld

Zorg voor een goeie nulleider (max. 3 V tussen aarding en nulleidder), plaats een scheidingstransfo

Rookgassen komen in de afvoer terecht

Slechte staat van het afvoerkanaal

Vul steeds de thermosifon met water alvorens een toestel op te starten

Onstabiele verbranding/ionisatiestroom

• Verstopping luchttoevoer- of rookgasafvoersysteem

• Recirculatie van de rookgassen

• Te lage gasdruk

Controleer steeds met een rookgasanalysetoestel of de aangezogen verbrandingslucht zuiver is en er zich geen recirculatie van rookgassen voordoet

Foutcode op overtemperatuur

• Vervuiling warmtewisselaar

• Geen circulatie in installatie

Warmtewisselaar extreem vervuild, overgaan op onderhoud. Geen circulatie, installatie ontluchten, druk van installatie controleren

Ketel valt stil tijdens werking, probleem met detectie vlam (ionisatie)

• Te lage ionisatiestroom

Ionisatiestroom moet hoger zijn dan 3 µA/5 µA (fabrikant). Vervangen van ionisatiepen, reinigen van ionisatiepen

Onstabiele temperaturen/gevraagde temperatuur wordt niet bereikt (weersafhankelijk & vloerverwarming)

• Instellingen regeling

• Hydraulisch probleem

• Ontbreken vertrekvoeler op evenwichtsfles

• Aanpassen stooklijn

• Opvoerhoogte circulatiepomp verhogen, ? ± 4 à 5 °C

• Vertrekvoeler aansluiten op regeling

Onvoldoende warm water bij doorstroomtoestellen

• Defect toestel door verkalking/vervuiling warmtewisselaar

• Defect aan debietregistratie

• Onvoldoende dynamische gasdruk

• Ontkalker plaatsen

• Vervangen van defect onderdeel

• Aanpassen binnenleiding + eventueel gasmaatschappij verwittigen (probleem ter hoogte van gasmeter)

Storing aan toestel door defecten rookgasafvoer

• Stagnerend water in horizontale rookgasafvoer

• Lekken van rookgasafvoer naar verbrandingsluchttoevoer

• Rookgasafvoerbuis hellend in rechte lijn naar toestel

• Eventueel vervangen dichtingen en correct monteren rookgasafvoer