naar top
Menu
Logo Print

Sanering Wansonsite

De voormalige Wansonsite, die zich deels op Brussels en deels op Vlaams grondgebied bevindt, was een echte stadskanker geworden. In en rond de gebouwen werd 466.880 kg sluikstort aangetroffen, waaronder 13.280 kg asbest. In afwachting van het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het gevangeniscomplex in Haren werd de site in de loop van 2015 volledig gesaneerd en gesloopt. De werken namen 6 maanden in beslag en leverden een totaal van 20.746.430 kg afval op. Ook in de gebouwen zelf werd asbest aangetroffen, 344.910 kg om precies te zijn. Een groot deel van het afval, met uitzondering van het restafval en het asbest, werd gesorteerd en gerecycleerd. Het metselwerk- en betonpuin werd ter plaatse gebroken, zodat het later voor de werfinrichting en de onderfundering van wegenissen van het gevangeniscomplex gebruikt kan worden. Ter voorbereiding van de bouw van de gevangenis werden ook de gronden, waar nodig, al afgegraven.