Geen videobeeld en/of audio? Herlaad uw pagina via ctrl+F5 en activeer de geluidsbutton

Partners

Initiatiefnemers

Hallo! Is er een manier om het scherm te vergroten of schermvullend te maken? Nu kan ik sommige zaken niet lezen. Alvast bedankt!10:12 - Gwen ( bij TEKEN architectuur)
Ctrl +10:13 - Joan (Bestuurder bij Jokin Consulting B.V.)
@Gwen: dit is momenteel niet voorzien, we nemen uw vraag mee met oog op een volgende editie10:16 - Bart (Hoofdredacteur bij PMG)
CTRL+ werkt hoor.10:17 - Stefan (OVAM bij OVAM)
Welke mogelijkheden ziet u voor het toepassen van hergebruik van bouwmaterialen (ook van ander sites) of innovatieve concepten bij gebouwteams (maw niet standaard oplossingen)?10:19 - Corien ( bij Departement EWI)
Hoe ziet u de technische ondersteuning voor de partners in het bouwteam bij bijv. de planning van activiteiten. Hoe kunnen zij digitaal samenwerken en afstemmen?10:20 - Petra (Project coördinator bij VCB)
Zi je dit poces haalbaar voor de gewone bouw of eerer tertiar?10:21 - francis (Leerkracht bij Technov)
Druk op deelnemen aan de Q&A om toegang tot de live vragen te krijgen!10:23 - Petra (Project coördinator bij VCB)
na het drukken op de "deelnemen" knop gebeurt er niets..10:25 - hilde ( bij VEB)
Hoe ver staat bouwindustrialisatie? Hoe gaan we als bouwheer best aan de slag om dit concept toe te passen?10:25 - Rob ( bij POM Limburg)
ik krijg jammer genoeg geen toegang tot de Q&A, staat al 3 minuten te 'laden'10:26 - Caroline (Market Development Manager bij Tata Steel)
ik krijg ook geen toegang. scherm is blanco geworden en geluid weg.10:27 - hilde ( bij VEB)
bij mij idem dito!10:27 - Bart (Technical Manager Modular bij Etex)
Best gewoon eens de pagina herladen en opnieuw proberen. Bij voorkeur google chrome gebruiken. 10:27 - Dave (IT Developer bij PMG)
heb ik al geprobeerd, zelfde probleem...10:27 - Caroline (Market Development Manager bij Tata Steel)
Kn Bart dit even demonstreren met een praktisch voorbeeld10:28 - francis (Leerkracht bij Technov)
Goeiemorgen, als bouwindustrialisatie een katalysator en kans eerder dan noodzaak is voor een circulaire bouweconomie, op welke randvoorwaarden moeten we dan nog inzetten om de chemische reactie in de juiste richting te laten verlopen, behalve ondersteuning van de bouwactoren? Zowel technische randvoorwaarden als procesmatige. (Is bij mij wel geladen.)10:28 - Waldo ( bij VUB Architectural Engineering)
Ik denk bijvoorbeld aan schakelaars.;;10:28 - francis (Leerkracht bij Technov)
Lang genoeg wachten, als je op deelnemen klikt duurt het soms lang vooraleer je live Q&A ziet10:29 - Veerle (Facilitator bij Vlaanderen Circulair)
Heeft het circulaire bouwproces geen nood aan grotere bouwprojecten of is dit ook mogelijk voor kleinere privatieve bouwprojecten?10:29 - Luckas (Architekt bij 3ie.5 Architekten)
Er is een zwart scherm nu en het geluid is weg, daarnet alles goede kwaliteit...10:30 - Karlien (Beleidsmedewerker bij OVAM)
gebouwen staan in een omgeving, binnen een contekst en bouwen die mee op; moeten we bouwindustrialisatie niet opsplitsen in herhaalbare modules, aangevuld met onderdelen die toch maatwerk blijven (de gevel) ook dat laatste kan off-site voorbereid worden10:30 - chris ( bij chris troniseck architect)
nu terug scherm10:30 - Karlien (Beleidsmedewerker bij OVAM)
Er is weer beeld en geluid10:30 - Theo (Manager Markt & Innovatie bij Bruil)
en Danielle ik hoor u10:30 - Karlien (Beleidsmedewerker bij OVAM)
Metselwerk rechtstreeks uitgevoerd op de werf zal dan tot het verleden behoren ?10:31 - Franco ( bij Marchetta Bouwgroep)
moeten we circulair bouwen niet zien als een soort legoblokkensysteem. Daar kan je alles mee bouwen, terug afbreken en iets anders bouwen10:31 - Koen ( bij Kaseco +)
Verbinding valt veel weg. Is het een idee om zonder camera's te werken? Vraagt minder geheugen.10:32 - Christophe ( bij Stad Gent)
ik bedoel vooral de context10:32 - chris ( bij chris troniseck architect)
beeld en geluid zijn weer weg10:32 - Karlien (Beleidsmedewerker bij OVAM)
Hoe wordt de kwaliteit van hergebruikte materialen gegarandeerd?10:33 - Filip (onderzoeker bij Odisee)
geluid is weg10:33 - Dominiek (managing director bij AVC GEMINO Doors & Walls)
Industrialisatie valt en staat dan ook bij het maken van goede afspraken binnen de insdustrie. Daar is helaas nog veel werk aan de winkel10:33 - Wim ( bij VITO)
audio kan je terug open zetten rechtsboven het scherm10:33 - Bart (Hoofdredacteur bij PMG)
rechtsboven button geluid aankikken!10:33 - Roos ( bij Vlaanderen Circulair, OVAM)
In de jaren '70 zijn er heel wat bedrijven op de kar vd bouwindustrialisatie gesproken, zelfs tot op niveau van volledige woonmodules. De meeste zijn teloorgegaan. Wordt er een lessons learned gemaakt uit deze initiatieven?10:34 - Joost ( bij archipelagoe architects)
ik krijg een videobeeld.10:37 - francis (Leerkracht bij Technov)
Goeie vraag Joost, de randvoorwaarden zijn bepalend voor de zinvolle praktische uitwerking van verschillende bouw- en ontwerpkwaliteiten die van industrialisatie het resultaat kunnen zijn.10:37 - Waldo ( bij VUB Architectural Engineering)
@Joost, in de jaren '70 was de voornaamste bewegenreden voor bouwindustrialsiatie het verminderen van de bouwtijd en kostenefficiëntie. Kwaliteit (in de brede zin van het woord) was niet (altijd) de voornaamste drijfveer. Vandaag moeten we kijken welke troeven bouwindisutrialisatie kan bieden voor de circulariteit te verhogen, met hoge kwaliteitsambities ... en liefst ook betaalbaar10:41 - Wim ( bij VITO)
inderdaad, het is niet omdat componenten industrieel gemaakt worden, dat het totale proces industrieel gebeurt.10:42 - Luc (Senior Projectleider bij WTCB)
@Filip: WTCB heeft over de technische prestaties van hergebruik-materialen een artikel geschreven. Zie de eerste WTCB-Contact van dit jaar : https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=bbricontact&doc=Contact_nl_01_2020.pdf (pagina 23)10:42 - Jeroen ( bij WTCB)
Zijn deze uniforme maatsystemen ook internationaal, of zien jullie daar conflicten?10:44 - Petra (Project coördinator bij VCB)
Ook de producten/materialen kunnen vanuit verschillende landen worden aangeboden..10:45 - Petra (Project coördinator bij VCB)
Wat als de situatie waarin een gebouw zich inpast deze maatvoering niet toelaat?10:45 - Lode (researcher bij KULeuven)
@Mosard: hoe zien jullie de detaillering van verschillende gestandaardiseerde producten op de markt. Helaas maken de meeste marktspelers nog geen afspraken naar 'vorm- en maat', ook al vind je veel maten terug?10:49 - Wim ( bij VITO)
@Mosard : is er overleg met stedenbouw ivm de bouwvoorschriften om die wat flexibeler te maken om dit te kunnen toepassen op bestaande percelen met hun specifieke afmetingen?10:51 - Jan (Zaakvoerder bij IOSJ bvba)
Wat is het business model van Mosard ?10:52 - Jeroen ( bij WTCB)
ik ben nieuwsgierig hoe dit combineert met de inplanting en aanpassing van technieken in een gebouw10:52 - hilde ( bij VEB)
De vraag van Lode vind ik ook interessant, in het bijzonder voor renovatie. Hoe pas je daar een vaste maatvoering toe?10:53 - Christophe ( bij Passiefrijhuis in de satd)
Wat is jullie visie omtrent de circulariteit van afdichtingsproducten in een circulaire en modulaire toekomst?10:57 - Steven (Product Manager bij Soudal)
Is er nog veel mooie architectuur te verwachten met al die blokkendozen in vaste maten?10:58 - Joan (Bestuurder bij Jokin Consulting B.V.)
Wat zijn "de ideale maten" 11:0 - Bert (Zaakvoerder bij Miniflat)
11:0 - Joan (Bestuurder bij Jokin Consulting B.V.)
Stel dat je veel recycleert, dan krijg je die secundaire mart, hoe vermijd je dat dit geen markt voor "de armen" wordt 11:1 - francis (Leerkracht bij Technov)
ik denk dat de echo van bij de spreker komt...11:1 - Karlien (Beleidsmedewerker bij OVAM)
Wat is het verdienmodel van Mosard? Moet er betaald worden om het platform te gebruiken? 11:2 - Stefan ( bij Reynaers Aluminium)
Wordt rcyclage niet "marktplaats voor de minder begoeden"11:2 - francis (Leerkracht bij Technov)
@Joan: iemand vertelde me ooit: over de gramatica-regels binnen architectuur moet je goede afspraken maken. Zoals in de literaire wereld heb je goede en slechte schrijvers. De echte 'poëten' weten te spelen met die regels zoals geen ander. (Die iemand is Philippe Samyn, toch geen kleine architect)11:2 - Wim ( bij VITO)
de term 'living-as -a-service' is gevallen, hoe zien jullie dit toegepast?11:3 - Lode (researcher bij KULeuven)
wordt recycleren niet "marktplaats voor de armen"11:4 - francis (Leerkracht bij Technov)
@Mossard: is jullie studie van 4 jaar geleden publiek beschikbaar?11:5 - Wim ( bij VITO)
Systeem ook van toepassing op scholenbouw? ook denkwerk gedaan met betrekking tot scholenbouw? 11:6 - annemie ( bij AG Stedelijk Onderwijs)
standaardisatie van het raster, de structuur , ook voor de schilcomponenten? 11:6 - kurt ( bij reynaers aluminium)
Is er een gelijke levensduur te verwachten voor geprint beton als bij het "normale"11:39 - Joan (Bestuurder bij Jokin Consulting B.V.)
Levensduur geprint beton?11:40 - Joan (Bestuurder bij Jokin Consulting B.V.)
Welke mogelijkheden zijn er nu al om te printen met reststromen of met innovatieve materialen?11:41 - Veerle (Facilitator bij Vlaanderen Circulair)
Hoe verantwoord je de CO2 impact van beton als bouwmateriaal wanneer je onherbruikbare (unieke) gevelelementen (korte levensduur) maakt?11:41 - Gwen ( bij TEKEN architectuur)
Staat 3D-printen niet haaks op circulair hergebruik? Hoe hergebruik je uniek geproduceerde elementen zonder compatibiliteit? Is deze technologie eigenlijk alleen zinvol en ecologisch voor een paar iconische gebouwen die heel lang (moeten) blijven staan? Of kan je het beton makkelijk recycleren (alhoewel hergebruik beter blijft)?11:42 - Rob ( bij POM Limburg)
Ook akkoord met Rob11:42 - Gwen ( bij TEKEN architectuur)
Mosard gaf aan te moeten streven naar standaardmaten en vormen, Bruil pleit voor vormvrijheid. Is 3D printen van beton wel circulair?11:42 - Hans ( bij VLAIO)
3D printen in beton lijkt me inderdaad interessant ikv minder materiaalverbruik en minder afval, maar voor het overige zie ik niet echt grote linken met de andere principes van circulair bouwen: veranderingsgegericht bouwen, omkeerbaarheid, demontabel bouwen,...,11:43 - Rik (redactiebureau palindroom bij redactiebureau palindroom)
Unieke componenten 3D-printen ja, indien ze compatibel zijn en herbruikt kunnen worden. Anders zie ik geen circulaire meerwaarde..?11:45 - Ruben (Oprichter - Architect bij Mosard)
Bij de productie van beton komt enorm veel CO2 vrij. Wat is volgens jullie de toekomst van beton op ecologisch vlak? Kijken jullie richting CO2-neutraal beton/cement?11:48 - Rob ( bij POM Limburg)
De afbeelding van de facades van de oude, gekoesterde gebouwen leek mij net een voorbeeld van uniforme architectuur, niet omgekeerd zoals wordt geinsinueerd.11:48 - Gwen ( bij TEKEN architectuur)
Wie van de ontwerpers/bouwheren heeft ooit al één betonelement/staalelement/houtelement hergebruikt?11:49 - Jeroen ( bij VUB Architectural Engineering)
@Jeroen: garantie op prestaties is een probleem. En de uurkost voor demontage, aanpassing en montage maakt het veel te duur.11:50 - Joost ( bij archipelagoe architects)
Kan beton op basis van olifantengras geprint worden? Dit als een mogelijks duurzaam alternatief voor de klassieke beton.11:50 - Victor (bachelorproef student bij Sustenuto)
praktijk en theorie liggen momenteel nog ver uiteen11:50 - hilde ( bij VEB)
zeker bij renovatie en sloop voor herbruik11:51 - hilde ( bij VEB)
@Gwen: wij hebben dat al gedaan en proberen het vaker te doen : "Wie van de ontwerpers/bouwheren heeft ooit al één betonelement/staalelement/houtelement hergebruikt?"11:53 - Els ( bij plek interieur-en architectenbureau)
Levenduur beton is toch geen argument als het wordt toegepast als gevelelement waarvan de levensduur sowieso veel korter is?11:54 - Gwen ( bij TEKEN architectuur)
Werken met nieuwe types beton, oa met geopolymeren. Zie Urbcon11:55 - Christophe ( bij Stad Gent)
Heeft het gebruik van gerecycleerde granulaten als zand- of grindvervanger een invloed op de 3D printing. 11:57 - Philippe ( bij OVAM)
Sierkolommen in 3D geprint beton die dan het Mosard grid volgen lijken me een goeie combinatie...12:1 - Diederik ( bij bow Architecten)
Is de afwerking steeds geribbeld of kan het ook glad gestreken? in zelfde geautomatiseerde proces?12:2 - Koen (vennoot - projectleider bij murmuur architecten)
@diederik: volledig akkoord. Binnen een standaardraster zijn nog vormvrije elementen mogelijk... 12:4 - Ruben (Oprichter - Architect bij Mosard)
De presentaties zelf lopen goed, maar spijtig dat ik een groot deel van de O&A mis wegens steeds wegvallen van de verbinding. Hopelijk kunnen we deze nadien nog terug raadplegen.12:5 - Els ( bij plek interieur-en architectenbureau)
Kunnen we concluderen dat het niet gaat om het beste grid, of de grootste vormvrijheid, maar het ontwerpen van gebouwen en onderdelen waarvan je jezelf kan voorstellen dat iemand ze niet wil weggooien maar behouden of hergebruiken?12:5 - Waldo ( bij VUB Architectural Engineering)
Combinatie van beide? Structuur en schil zo lang mogelijk behouden en indeling op grid?12:6 - Jan ( bij LabLand vzw)
@Jan Inderdaad! :-)12:7 - Johny (R&D bij Mosard)
@Waldo, wie gaat bepalen of onderdelen behouden dienen te worden? Dit weten we toch niet op voorhand.12:8 - Wim ( bij VITO)
Dienst Monumentenzorg! ;)12:8 - Jan ( bij LabLand vzw)
@Wim zal dit ook niet ergens een ingesteldheid/mentaliteitswijziging vragen van de mens. Een soort evolutie in denken dat we niet alles direct moeten weggooien om de ontwerpvrijheid te hebben?12:9 - Diederik ( bij bow Architecten)
Indien je Petra niet ziet spreken, refresh je best deze pagina eens.14:1 - danielle (Consultant bij Möbius)
Ziet u geen link om deel te nemen aan een workshop, surf dan naar http://workshops_GDCB.pmg.be voor het volledig overzicht en sluit u aan.14:7 - Ann (Marketing & Communications bij PMG)
Kan iemand me toegang geven tot de workshop BIM industrialisatie aub ?14:26 - Kris ( bij Hogt architecten BV)
Via de link http://workshops_GDCB.pmg.be kan u rechtstreeks naar de workshop gaan.14:31 - Ann (Marketing & Communications bij PMG)
Ziet u geen link om deel te nemen aan een workshop, surf dan naar http://workshops_GDCB.pmg.be voor het volledig overzicht en sluit u aan.15:10 - Ann (Marketing & Communications bij PMG)
die link vertoond nog welk 3D print beton maar niet die van Bim15:19 - Jan (Zaakvoerder bij IOSJ bvba)
BIM-industrialisatie – meer circulair ontwerpen en efficiënt bouwen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRjM2NiMDctNTAyMi00YTQwLTkzMDItMjZkYWM5OWYxNGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fce70dad-c031-4cf8-a6fc-ed5dc11e9d17%22%2c%22Oid%22%3a%224de1b238-f46f-432a-a60e-525f4414ce71%22%7d15:20 - Veerle (Facilitator bij Vlaanderen Circulair)
de link is te lang om te kopiëren. ik krijg maar een deel geselecteerd.15:23 - Jan (Zaakvoerder bij IOSJ bvba)
Probeert u anders nog eens vanuit http://workshops_GDCB.pmg.be, nog even gecheckt en de link werkt15:25 - Ann (Marketing & Communications bij PMG)
Dan kom ik op de pagina van diensten terecht maar geen workshop15:26 - Jan (Zaakvoerder bij IOSJ bvba)
diensten van projecto15:26 - Jan (Zaakvoerder bij IOSJ bvba)
als je een mail stuurt naar gdcb@vlaanderen-circulair.be dan stuur ik de link via mail15:27 - Veerle (Facilitator bij Vlaanderen Circulair)
Momenteel kan je geen vragen doorsturen
10u00: Verwelkoming

door Bart Denys – Hoofdredacteur

10u05: Green Deal Circulair Bouwen

door Petra Ronda – VCB

10u10: ‘Bouwindustrialisatie’ + Q&A

door Luc François – WTCB

10u35: ‘Circulair met BIM’ + Q&A

door Johny Verstegen & Ruben Braeken – Mosard

11u10: Pauze
11u25: ‘Impact van 3D-betonprinten’ + Q&A

door Theo Voogd – Bruil

12u05: Pauze
14u00: Leertraject GDCB

door Petra Ronda – VCB

14u05: Interactieve workshops deel 1

3D printen met beton voor circulair bouwen

door Theo Voogd – Bruil

Nieuw beleidsprogramma

door Roos Servaes en Philippe Van de Velde – OVAM

Smart circulair theater

door Tim Van Bruysel – Telesys

Opleiding TOTEM tool

door Elke Meex en Arianne Acke – OVAM

14u55: Pauze
15u10: Interactieve workshops deel 2

BIM-industrialisatie

door Johny Verstegen & Ruben Braeken – Mosard

Reversible Building Design Protocol

door Joost Declercq – Archipelago

Circulaire oplossing beschermen

door Hans Haagdorens – VLAIO

Opleiding TOTEM tool

Arianne Acke en Elke Meex - OVAM

16u00: Einde

Algemene tips

 • herlaad de webpagina (Ctrl+F5 of via de deelnamelink)
 • klik altijd op de geluidsbutton op de webpagina zelf om zowel audio als beeld te activeren

Geen of slecht beeld

 • refresh de webpagina
 • zorg voor activiteit op de webpagina door te scrollen
 • gebruik bij voorkeur Google Chrome
 • installeer de recentste versie van de browser
 • sluit andere software die gebruik maken van de camera

Geen of slechte audio

 • activeer de audio via de luidsprekerbutton rechtsboven op het videoscherm
 • sluit andere software die ook gebruik maken van audio
 • zorg voor voldoende afstand tussen pc's indien het event door meerdere medewerkers binnen het bedrijf gevolgd wordt
 • zorg ook dat de audio open staat i.g.v. deze standaard gedempt is

Geen stabiele verbinding

 • gebruik bij voorkeur een internetkabel ipv wifi
 • i.g.v. wifi, zet u zo dicht mogelijk bij de modem/router
 • zet eigen camera en microfoon uit

Algemeen

 • sluit browser volledig af en start opnieuw op
 • sluit pc volledig af en start opnieuw op
 • sluit alle software af die niet nodig is voor het volgen van het event