8 ONTWERPFOUTEN BIJ PARKINGS

Het ontwerpen van parkeergarages is een complexe taak, waarbij met veel zaken rekening moet worden gehouden. Waar gaat het vaak fout en hoe moet het dan wel? Hieronder beschrijven we enkele veelvoorkomende ontwerpfouten en geven we tegelijkertijd aan hoe deze te voorkomen. Dat deze fouten nog steeds worden gemaakt is niet alleen vervelend voor de ontwerpers/architecten, maar net zozeer voor de opdrachtgevers, toekomstige eigenaar/beheerder/exploitant en natuurlijk voor de beoogde gebruiker: de parkeerder.

1. Onderschatting verwerkingscapaciteit en benodigde bufferruimte

Als onvoldoende in- en uitritten worden gerealiseerd of onvoldoende opstelruimte beschikbaar is voor wachtende voertuigen, kunnen wachttijden en opstoppingen ontstaan. Daarom moet goed worden ingeschat hoeveel voertuigen in het drukste uur moeten worden verwerkt, zowel voor in- als uitgaand verkeerd. Dit vormt de basis voor het aantal in- en uitritten en de benodigde bufferruimte.

2. Ontbreken wisselstrook

Vaak wordt het aantal in- en uitritten gebaseerd op het huidige gebruik dat op korte termijn wordt verwacht. Omdat mogelijk in de toekomst dit gebruik kan wijzigen, wordt aanbevolen een extra rijstrook (wisselstrook) te overwegen. Deze kan tevens worden gebruikt als reservestrook indien een in- of uitrit door een storing niet gebruikt kan worden.

3. Onoverzichtelijke aansluiting op de openbare weg

Het komt vaak voor dat een parkeerder die een parkeergarage uitrijdt vrijwel direct een trottoir of fietspad kruist en daardoor geen zicht heeft op kruisende voetgangers of fietsers. Door eenvoudige oplossingen als een drempel voor uitrijdend verkeer of het plaatsen van paaltjes kan de attentiewaarde worden vergroot en het risico worden beperkt.

4. Onjuiste inpassing parkeerapparatuur

Bij de inpassing van de parkeerapparatuur (kaartgevers/-lezers en slagbomen/speedgates) worden regelmatig fouten gemaakt. Denk aan te smalle of te ruime rijstroken waardoor automobilisten de parkeerapparatuur niet meer goed vanuit de auto kunnen bedienen. Ook
komt nog steeds voor dat de parkeerapparatuur niet op een horizontaal gedeelte of in een bocht wordt aangebracht of dat de afstand tussen een slagboom en een kaartlezer/-gever minder dan drie meter bedraagt en automobilisten die de kaartgevers/-lezer willen bedienen moeten oppassen dat ze de slagboom niet raken.

5. Verkeerde routing

Regelmatig komt het voor dat niet de meest optimale rijroute door de garage wordt ontworpen. Een goede routing is consistent en heeft zo min mogelijk kruisende bewegingen, leidt langs (bijna) alle parkeerplaatsen, maar biedt wel de mogelijkheid om via een kortere route naar de uitgang te rijden.

6. Te smalle parkeervakken en/of parkeerwegen

Voor het comfortabel in- en uitrijden is de verhouding tussen de breedte van de parkeervakken en van de parkeerwegen van belang. Om de benodigde manoeuvres te kunnen maken is bij een relatief smal parkeervak een relatief brede parkeerweg nodig en andersom. Daarnaast leiden te smalle parkeervakken tot gebrek aan comfort bij het in- en uitstappen, tot beschadigen aan voertuigen door openslaande portieren en tot verlies aan parkeercapaciteit als gevolg van slordig geparkeerde voertuigen.

7. Kolommenstramien niet optimaal

In sommige garages hebben de kolommen een grote negatieve impact op het comfort en de beleving van een parkeergarage. Kolomvrije overspanningen hebben de voorkeur vanwege het parkeercomfort, de mogelijkheid om in de toekomst de breedte van de parkeervakken aan te passen en de sociale veiligheid (meer overzicht in de garage).

8. Slechte of onduidelijke informatievoorziening

De informatievoorziening in een parkeergarage laat vaak te wensen over. Zorg voor duidelijkheid: blauwe verwijsborden voor auto's en gele borden voor voetgangers zijn voor iedereen herkenbaar, evenals verwijsborden die een functie als bestemming aangeven i.p.v. een straatnaam. Andere belangrijke informatie is die bij de ingang van de garage (o.a. vol/vrijmelding, openingstijden, tarieven) en informatie bij de voetgangersingangen (o.a. plattegrond garage, betaalmogelijkheden). Bij grote garages moeten voetgangers ook worden ondersteund bij het terugvinden van hun voertuig door de parkeerplaatsen van bijvoorbeeld kleuren en symbolen te voorzien en de verdiepingen te nummeren.

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Projecto 

Projecto maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.